Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 7/2019 .

17 stycznia 2019

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 17.01.2019r.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po przerwie w obradach w dniu 17 stycznia 2019 r.

Ponadto Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.