Raport bieżący nr 25/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 25/2021 .

12 sierpnia 2021

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2021 otrzymał od Andrzeja Ilczuka – Członka Zarządu Spółki – powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, złożone zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

Powiadomienie Andrzej Ilczuk