Raport bieżący 5/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 5/2020 .

17 stycznia 2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Dominiki Schmidt – osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Panem Wiktorem Schmidt.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki:

TSG_powiadomienie_pierwotne_Schmidt.pdf

TSG_powiadomienie_korekta_Schmidt.pdf