Raport bieżący 17/2019 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 17/2019 .

26 kwietnia 2019

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Przemysława Jurewicza – osoby bliskiej związanej z osoba pełniącą obowiązki zarządcze Panią Magdaleną Jurewicz  Członkiem Zarządu Spółki.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.