Raport bieżący nr 27/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 27/2021 .

17 września 2021

Data sporządzenia: 2021-09-17
Skrócona nazwa emitenta: TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że dzisiaj wpłynęło do Spółki zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki złożone przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającej w imieniu funduszy inwestycyjnych: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK, Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Zawiadomienie