Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 13/2024 .

5 kwietnia 2024

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach (bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie) Grupy Kapitałowej Ten Square Games w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 99,8 mln PLN.

W szacunkowej kwocie płatności 61,3 mln PLN odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 61,4% skonsolidowanych przychodów. Kolejne 23,7 mln PLN (23,8%) odnosi się do płatności w grze Hunting Clash.

Płatności w poszczególnych miesiącach wyniosły odpowiednio:

– styczeń 2024: 32,2 mln PLN, w tym Fishing Clash – 19,2 mln PLN, a Hunting Clash – 7,9 mln PLN.

– luty 2024: 31,3 mln PLN w tym Fishing Clash – 19,3 mln PLN, a Hunting Clash – 7,3 mln PLN.

– marzec 2024: 36,3 mln PLN, w tym Fishing Clash – 22,8 mln PLN, a Hunting Clash – 8,5 mln PLN.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży, w tym w szczególności z uwzględnieniem przychodu odroczonego w czasie, będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport kwartalny za okres zakończony 31 marca 2024 roku, który zostanie opublikowany 27 maja 2024 roku.