Raport bieżący nr 18/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 18/2021 .

28 czerwca 2021

Uzyskanie licencji na dystrybucję gry Fishing Clash w Chińskiej Republice Ludowej

Podstawa prawna: Art.  17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że Spółka uzyskała informację, że w dniu 28 czerwca 2021r.  National Press and Publication Agency (NPPA), organ regulacyjny zarządzający chińskim rynkiem gier wideo, ogłosił wydanie licencji na publikację gry Fishing Clash  na rynku chińskim. Tym samym został spełniony warunek niezbędny do rozpoczęcia dystrybucji Fishing Clash na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej.

Partnerem Spółki na rynku chińskim jest NetEase Shanghai Online Games Co. Ltd („NetEase”), z którą Spółka zawarła umowę na dystrybucję gry Fishing Clash. O zawarciu umowy z Netease, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku.