RAPORT BIEŻĄCY 67/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 67/2020 .

18 grudnia 2020

Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące powołania w skład Zarządu obecnej kadencji:

Pana Janusza Dziemidowicza – Członek Zarządu;

Pana Wojciecha Gattnera – Członek Zarządu

Pani Anny Idzikowskiej – Członek Zarządu

Pana Andrzeja Ilczuka – Członek Zarządu.

Powołanie wskazanych osób następuje z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki, dokonanej uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 grudnia 2020 roku.

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Janusz Dziemidowicz:

 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
 • prowadzi inną działalność poza Ten Square Games S.A.  tj. jednoosobową działalność gospodarczą Janusz Dziemidowicz, która nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki; 
 • nie uczestniczy w innych Spółkach, które są konkurencyjne jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Wojciech Gattner:

 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
 • prowadzi inną działalność poza Ten Square Games S.A.  tj. jednoosobową działalność gospodarczą Wojciech Gattner Consulting, która nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki; 
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Anna Idzikowska:

 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
 • prowadzi inną działalność poza Ten Square Games S.A.  tj. jednoosobową działalność gospodarczą
  iDzik Consulting Anna Idzikowska, która nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki; 
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Andrzej Ilczuk:

 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
 • prowadzi inną działalność poza Ten Square Games S.A.  tj. jednoosobową działalność gospodarczą Andrzej Ilczuk, która nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki; 
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Zyciorys_Janusz_Dziemidowicz.pdf

Zyciorys_Wojciech_Gattner.pdf

Zyciorys_Anna_Idzikowska.pdf

Zyciorys_Andrzej_Ilczuk.pdf