Raport bieżący nr 38/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 38/2021 .

7 grudnia 2021

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że dzisiaj wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Przemysława Jurewicza – osoby blisko związanej z Magdaleną Jurewicz, Członkiem Zarządu Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.