RAPORT BIEŻĄCY 5/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 5/2021 .

15 stycznia 2021

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (15 stycznia 2021 r.) otrzymał od Macieja Popowicza oraz Arkadiusza Pernala zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, złożone zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR.

 

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Zawiadomienie Maciej Popowicz

Zawiadomienie Arkadiusz Pernal