Raport bieżący 31/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 31/2020 .

20 maja 2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 maja 2020 r. Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki:

Tresc_pojetych_uchwal_ZWZ_20052020.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Uchwaly_nr_22_-_Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_obowiazujaca_w_Ten_Square_Games_S.A..pdf

Zalacznik_nr_1_do_Uchwaly_nr_25_-_Regulamin_Programu_Motywacyjnego_2021-22.pdf

Zalacznik_nr_2_do_Uchwaly_nr_25_-_Opinia_Zarzadu_prawo_poboru_2021-22.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Regulaminu__czesc_uchwaly_nr_25__-_Umowa_Uczestnictwa_2021-22.pdf

Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu__czesc_uchwaly_nr_25__-_Oferta_objecia_Akcji_2021-22.pdf

Zalacznik_nr_3_do_Regulaminu__czesc_uchwaly_nr_25__-_Oswiadczenie_o_objeciu_akcji_2021-22.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Uchwaly_nr_26_-_Wzor_Umowy_Sprzedazy_Akcji_Istniejacych.pdf