RAPORT BIEŻĄCY 66/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 66/2020 .

17 grudnia 2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” w załączeniu do niniejszego raportu przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2020 roku

Załączniki

wykaz_akcjonariuszy_NWZ_16122020.pdf