Raport bieżący 56/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 56/2020 .

7 października 2020

Decyzja Wiceprezesa Zarządu o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 07.10.2020 r. powziął informację o decyzji Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Arkadiusza Pernala o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 31.12.2020 roku.  Oświadczenie o rezygnacji zostało złożone w dniu 07.10.2020 r. Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki.

Pan Arkadiusz Pernal zadeklarował, że jego intencją jest pozostanie w Spółce i dołączenie do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.