Raport bieżący 51/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 51/2020 .

31 lipca 2020

Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A. w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powołania Pana Marcina Chruszczyńskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu. Pan Marcin Chruszczyński pełnić będzie funkcję w Zarządzie Spółki począwszy od dnia 1 sierpnia 2020 roku.

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, Pan Marcin Chruszczyński:

  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
  • prowadzi inną działalność poza Ten Square Games S.A. tj. Serles Marcin Chruszczyński (jednoosobowa działalność gospodarcza) oraz O&W Analytics Sp. z o.o. (członek zarządu), która nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki; 
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. 

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pana Marcina Chruszczyńskiego zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki:
Marcin_Chruszczyński_CV