Raporty.

Okresowe.

27 maja 2024 09:58

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2024

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2024 WIĘCEJ

25 marca 2024 05:40

2023 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

WIĘCEJ

25 marca 2024 05:22

2023 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

WIĘCEJ

20 listopada 2023 05:16

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q3 2023

WIĘCEJ

6 września 2023 04:58

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe H1 2023

WIĘCEJ

22 maja 2023 05:19

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2023

POBIERZ PDF

28 marca 2023 05:40

2022 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

WIĘCEJ

28 marca 2023 05:55

2022 Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

WIĘCEJ

21 listopada 2022 05:01

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q3 2022

WIĘCEJ

5 września 2022 05:02

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe H1 2022

WIĘCEJ

23 maja 2022 05:33

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2022

WIĘCEJ

30 marca 2022 05:40

2021 Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

WIĘCEJ

30 marca 2022 05:23

2021 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

WIĘCEJ

22 listopada 2021 05:44

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q3 2021

WIĘCEJ

23 sierpnia 2021 06:07

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe H1 2021

WIĘCEJ

24 maja 2021 09:59

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2021

WIĘCEJ

22 marca 2021 07:43

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2020

WIĘCEJ

22 marca 2021 05:15

2020 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WIĘCEJ

23 listopada 2020 07:05

Skonsolidowany Raport Kwartalny 3Q 2020

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 3Q 2020

WIĘCEJ

24 sierpnia 2020 09:19

Skonsolidowany Raport Półroczny 2020

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Sprawozdanie biegłego rewidenta

WIĘCEJ

25 maja 2020 05:54

Skonsolidowany Raport Kwartalny 1Q 2020

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 1Q  

WIĘCEJ

23 marca 2020 06:01

Jednostkowy Raport Roczny 2019

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie z Działalności Zarządu Oświadczenie o Stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego Sprawozdanie Biegłego Rewidenta Oświadczenie Rady Nadzorczej – Komitet Audytu Oświadczenie Rady Nadzorczej – Sprawozdanie

WIĘCEJ

23 marca 2020 06:49

Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2019

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie z Działalności Zarządu Oświadczenie o Stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego Oświadczenie Rady Nadzorczej – Sprawozdanie Oświadczenie Rady Nadzorczej – Komitet Audytu Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

WIĘCEJ

26 listopada 2019 05:57

Skonsolidowany Raport Kwartalny 3Q 2019

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 3Q

WIĘCEJ

28 sierpnia 2019 12:47

Skonsolidowany Raport Półroczny H1 2019

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA OKRES 1.01.2019 – 30.06.2019 Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1HY19 Raport ESPI Oświadczenie Zarządu 1HY19 Raport PKF JSF 30.06.19 Raport PKF SSF 30.06.19 Sprawozdanie Zarządu z Działalności 1HY19  

WIĘCEJ

22 maja 2019 12:14

Skonsolidowany Raport Kwartalny Q1 2019

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

WIĘCEJ

3 kwietnia 2019 01:10

Skonsolidowany Raport Roczny 2018

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2018 r. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Ład Korporacyjny Sprawozdanie Zarządu

WIĘCEJ

21 marca 2019 05:44

Jednostkowy Raport Roczny 2018

TEN SQUARE GAMES S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2018 R. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ład Korporacyjny Sprawozdanie Zarządu

WIĘCEJ

20 listopada 2018 05:20

Skonsolidowany Raport Kwartalny 3Q 2018

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

WIĘCEJ

27 sierpnia 2018 06:59

Skonsolidowany Raport Półroczny H1 2018

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA OKRES 1.01.2018 – 30.06.2018

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 03:02

Skonsolidowany Raport Kwartalny Q1 2018

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

WIĘCEJ