Raporty.

Okresowe

Skonsolidowany Raport Kwartalny 1Q 2020 .

25 maja 2020

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU


SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 1Q