Raporty.

Okresowe

Skonsolidowany Raport Roczny 2018 .

3 kwietnia 2019

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2018 r.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Ład Korporacyjny

Sprawozdanie Zarządu