Raporty.

Okresowe

Skonsolidowany Raport Kwartalny 3Q 2018 .

20 listopada 2018

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU