Raporty.

Okresowe

2020 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .

22 marca 2021

Zestaw dokumentów złożonych do ESPI

Poniższe dokumenty w formacie pdf są odpowiednikami oficjalnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Oświadczenia o Stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego, które zostały zaraportowane w ESPI (do pobrania w pliku zip powyżej)

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

Ład Korporacyjny