Raporty.

Okresowe

2021 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe .

30 marca 2022

Zestaw dokumentów złożonych do ESPI

Poniższe dokumenty w formacie pdf są odpowiednikami oficjalnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, które zostało zaraportowane w ESPI (do pobrania w pliku zip powyżej)

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie z działalności