Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development company in Poland

Raporty.

Okresowe

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020 .

22 marca 2021

Zestaw dokumentów złożonych do ESPI

Poniższe dokumenty w formacie pdf są odpowiednikami oficjalnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Oświadczenia o Stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego, które zostały zaraportowane w ESPI (do pobrania w pliku zip powyżej)

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

Ład Korporacyjny