Raporty.

Okresowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2022 .