Raporty.

Okresowe

Jednostkowy Raport Roczny 2018 .

21 marca 2019

TEN SQUARE GAMES S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2018 R.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

Ład Korporacyjny

Sprawozdanie Zarządu