Raporty.

Okresowe

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2020 .

22 marca 2021

Zestaw dokumentów złożonych do ESPI

Poniższe dokumenty w formacie pdf są odpowiednikiem oficjalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu oraz Oświadczenia o Stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego, które zostały zaraportowane w ESPI (do pobrania w pliku zip powyżej)

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Zarządu

Ład Korporacyjny