Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 18/2019 .

10 maja 2019

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna: inne

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Przemysława Jurewicza – osoby bliskiej związanej z osoba pełniącą obowiązki zarządcze Panią Magdaleną Jurewicz (Członkiem Zarządu Spółki) w dniach 7-9.05.2019r.