Raport bieżący 37/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 37/2020 .

2 czerwca 2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy Ten Square Games S.A. – uzupełnienie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 12 maja 2020 roku dotyczącego powołania członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy, informuje że:

Pan Rafał Olesiński, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami:
a. poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi następującą działalność:
Wspólnik, komplementariusz Olesiński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu 53-333 przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 2016-nadal
Wspólnik, prokurent Saurus Grow Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-333 przy ul. Powstańców Śląskich 2-4
Wspólnik OW Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-333 przy ul. Powstańców Śląskich 2-4
Wspólnik Swimstone Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-608 przy ul. Robotniczej 50/1
Wspólnik Brain Racing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-333 przy ul. Powstańców Śląskich 2-4
Wspólnik Fides Projekt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-333 przy ul. Powstańców Śląskich 2-4
Kancelaria Adwokacka Adw. Rafał Olesiński świadczy usługi na zasadzie wyłączności na rzecz Olesiński i Wspólnicy Sp. k
Członek Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, Polska
Członek Rady Nadzorczej IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf, Niemcy
– która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
b. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu;
c. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Drożdżyński, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami:
a. poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi następująca działalność: Gamesture sp. z o.o. oraz Tapspin Tomasz Drożdżyński, która jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
b. uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu: Gamesture Sp. o.o.;
c. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wiktor Schmidt zgodnie ze złożonymi oświadczeniami:
a. poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi następującą działalność:
Członek Zarządu oraz jeden z dwóch głównych akcjonariuszy w spółce Netguru S.A. z siedzibą w Poznaniu _KRS 0000745671_,
– która to działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
b. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu;
c. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Marszałek zgodnie ze złożonymi oświadczeniami:
a. poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi następująca działalność:
Insurtech Ventures S.A. – Prezes Zarządu
– która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
b. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu;
c. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

CV_Rafal_Olesinski.pdf

CV_Tomasz_Drozdzynski.pdf

CV_Wiktor_Schmidt.pdf

CV_Maciej_Marszalek.pdf