Raport bieżący 10/2022 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 10/2022 .

24 stycznia 2022

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (24 stycznia 2022 r.) otrzymał od Arkadiusza Pernala – Członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. – zawiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, złożone zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR.

Powiadomienie – Arkadiusz Pernal