Raport bieżący 9/2022 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 9/2022 .

24 stycznia 2022

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (24 stycznia 2022 r.) wpłynęły do Spółki zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki złożone przez:
1) Macieja Popowicza;
2) Arkadiusza Pernala; oraz
3) Arkadiusza Pernala w imieniu członków porozumienia akcjonariuszy Spółki zawartego w dniu 21 października 2019 r., zmienionego w dniu 9 lipca 2020 r.

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Zawiadomienie Porozumienie Akcjonariuszy

Zawiadomienie Arkadiusz Pernal

Zawiadomienie Maciej Popowicz