Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 8/2023 .

17 lutego 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku, Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje że jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 marca 2023 r.
Pierwotny termin publikacji wyżej wymienionych raportów rocznych za 2022 rok był ustalony na dzień 27 marca 2023 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku nie ulegają zmianie, tj.:

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 – 22 maja 2023 r.

– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 – 6 września 2023 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 – 20 listopada 2023 r.