Raport bieżący 43/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 43/2020 .

23 czerwca 2020

Korekta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że dzisiaj (22 czerwca 2020 r.) wpłynęła do Spółki korekta zawiadomienia dotyczącego zmiany stanu posiadania akcji Spółki, złożonego przez Arkadiusza Pernala w imieniu członków porozumienia akcjonariuszy, o którym Spółka informowała raportem bieżącym numer 42/2020 w dniu 18 czerwca 2020 roku.

Treść korekty zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku. 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania_korekta