Raport bieżący nr 30/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 30/2021 .

11 października 2021

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11.10.2021 r. powziął informację o decyzji Członka Zarządu Spółki Pana Marcina Chruszczyńskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 20.10.2021 roku. Oświadczenie o rezygnacji zostało złożone w dniu 11.10.2021 r. Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki.