Raport bieżący nr 29/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 29/2021 .

5 października 2021

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach (bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie) Grupy Kapitałowej Ten Square Games w trzecim kwartale 2021 roku wyniosły 158,9 mln PLN.

W szacunkowej kwocie płatności 115,7 mln PLN odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 73% skonsolidowanych przychodów. Kolejne 28,2 mln PLN (18%) odnosi się do płatności w grze Hunting Clash.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku, który będzie opublikowany 22 listopada 2021 roku.