RAPORT BIEŻĄCY 9/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 9/2021 .

6 kwietnia 2021

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży (płatnościach) – 1Q2021

Podstawa prawna         Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:          

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności) Grupy Kapitałowej Ten Square Games w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły 169,6 mln zł w porównaniu do 95,1 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r., również bez uwzględnienia efektu rozpoznawania przychodów w czasie.
W szacunkowej kwocie przychodów 132,1 mln zł odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 78% skonsolidowanych przychodów. Z kolei szacowane przychody z gry Hunting Clash wyniosły 27,0 mln zł, stanowiąc 16% skonsolidowanych płatności.
Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport za okres zakończony 31 marca 2021 roku, który będzie opublikowany 24 maja 2021 roku.