Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 4/2023 .

20 stycznia 2023

Zarząd Ten Square Games S.A. “Spółka” informuje, że wczoraj tj. 19.01.2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki złożone przez TFI Allianz Polska S.A., działające w imieniu i na rzecz funduszy:
– Allianz Duo FIO,
– Allianz FIO,
– Allianz Inwestycje SFIO,
– Allianz Plan Emerytalny SFIO,
– Allianz SFIO Dużych Spółek,
– Allianz SFIO PPK,
– Bezpieczna Jesień SFIO.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.