INVESTOR RELATIONS

Aktualności

2019-10-08 12:00
Szacunkowe przychody Ten Square Games za 3Q 2019 czytaj dalej


2019-08-28 00:31
Wyniki finansowe Ten Square Games za I półrocze 2019 czytaj dalej


2019-07-05 09:04
Szacunkowe przychody Ten Square Games za 2Q 2019 czytaj dalej


2019-05-22 00:18
Wyniki finansowe Ten Square Games za 1Q 2019 czytaj dalej


2019-04-08 08:05
45,2 mln zł przychodów Ten Square Games w I kwartale 2019 czytaj dalej


2019-03-22 08:51
Dynamiczne wzrosty przychodów i zysków Ten Square Games w 2018 roku czytaj dalej


2019-03-21 10:57
TEN SQUARE GAMES w nowym indeksie giełdowym WIG.Games czytaj dalej


2019-01-09 12:30
Ten Square Games kandydatem na Mistrza GPW 2018 w plebiscycie „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl czytaj dalej


2019-01-07 19:42
Kolejny bardzo dobry kwartał Ten Square Games czytaj dalej


2018-12-13 10:57
Ten Square Games rozpoczyna proces pozyskania licencji na dystrybucję gry Fishing Clash w Chinach czytaj dalej


2018-11-20 17:59
Imponujący wzrost wyników spółki po trzech kwartałach czytaj dalej


2018-10-05 10:53
Duży wzrost przychodów Ten Square Games w trzecim kwartale 2018 czytaj dalej


2018-08-27 19:19
Rekordowe wyniki w historii spółki czytaj dalej


2018-07-26 16:06
WYWIAD Z MACIEJEM POPOWICZEM czytaj dalej


2018-07-10 10:09
Dynamiczny wzrost przychodów Ten Square Games w drugim kwartale 2018 r. czytaj dalej


2018-06-13 13:39
Arkadiusz Pernal o wynikach spółki za 1Q2018 czytaj dalej


2018-05-28 19:24
Rekordowe wyniki Ten Square Games w pierwszym kwartale 2018 r. napędzane globalnym sukcesem gry Fishing Clash czytaj dalej


2018-05-14 13:53
Ten Square Games debiutuje na głównym parkiecie GPW czytaj dalej


2018-05-10 09:34
Przychody z Fishing Clash przekroczyły w kwietniu 4,7 mln zł czytaj dalej


2018-05-09 14:14
Ten Square Games zadebiutuje na głównym rynku GPW w piątek 11 maja czytaj dalej


2018-04-23 10:31
Cena akcji Ten Square Games ustalona na 46 zł czytaj dalej


2018-04-17 10:28
Bardzo dobry początek kwietnia Fishing Clash czytaj dalej


2018-04-10 17:20
KNF zatwierdził Prospekt Emisyjny Ten Square Games czytaj dalej


2018-04-09 21:05
Fishing Clash osiągnęło w marcu rekordowe przychody czytaj dalej


2018-04-04 19:45
Fishing Clash z rekomendacjami App Store i Google Play czytaj dalej


2018-03-16 09:34
Złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego czytaj dalej


2018-03-16 09:33
Fishing Clash trafiła do graczy na całym świecie czytaj dalej


2018-03-16 09:31
Gry Ten Square Games pobrane już ponad 200 mln razy czytaj dalej

Profil działalności

100%

gier free-to-play

WYDANYCH TYTUŁÓW

POBRAŃ GIER (MLN)

MAU* (MLN)

Źródła przychodów

Kanały dystrybucji
Platformy dystrybucji

Zarząd

Maciej Popowicz

Prezes Zarządu

Maciej Popowicz jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Spółki od początku działalności w 2011 r. Równocześnie pełni funkcje Prezesa Zarządu spółek zależnych z Grupy Kapitałowej: Tiny Dragon Adventure Games Sp. z .o. oraz Play Cool Zombie Sport Games Sp. z o.o. Wcześniej współtworzył i zarządzał serwisem społecznościowym Nasza Klasa, na którym z sukcesem rozwinął jedną z pierwszych platform gier free-to-play.
Maciej Popowicz jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku informatyka. Ukończył kurs Management na ICAN Institute.

Zakres kompetencji: wsparcie produktowe, strategiczne

Arkadiusz Pernal

Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Pernal jest współzałożycielem i Wiceprezesem Spółki od początku działalności w 2011 r. Równocześnie pełni funkcję Członka Zarządu w spółkach zależnych TSG: Tiny Dragon Adventure Games Sp. z o.o. oraz Play Cool Zombie Sport Games Sp. z o.o. Wcześniej, przez 4 lata związany z serwisem społecznościowym Nasza Klasa, gdzie od 2007 r. pełnił funkcje członka Zarządu, a od 2009 r. Prezesa Zarządu.
Arkadiusz Pernal jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zakres kompetencji: działalność operacyjna

Magdalena Jurewicz

Członek zarządu

Magdalena Jurewicz posiada wykształcenie i doświadczenie finansowe, a obecnie pełni także funkcję Dyrektora Finansowego w TSG.
Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiała w Nasza Klasa Sp. z o.o., następnie zdobywała doświadczenie m.in.w EY w dziale Audytu we wrocławskim oddziale firmy.
Magdalena Jurewicz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz jest w trakcie zdobywania kwalifikacji CIMA (Chartered Institute of Management Accountants Professional Qualification)

Zakres kompetencji: finanse, kontrola wewnętrzna oraz zarządzanie zasobami spółki

Jednocześnie spółka Ten Square Games SA informuje, że Pani Magdalena Jurewicz i Pan Maciej Popowicz są rodzeństwem.

Rada nadzorcza

Maciej Zużałek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Zużałek posiada bogate doświadczenie w branży doradztwa strategicznego oraz venture capital, specjalizuje się w sektorze mediów i nowoczesnych technologii oraz opieki zdrowotnej. Od 2007 r. pełni funkcję dyrektora w Bridgepoint Sp. z o.o. s.k.
Maciej Zużałek posiada wykształcenie wyższe, ukończył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na kierunku Technologia Żywności oraz Uniwersytet Szczeciński na kierunku Zarządzanie i Marketing. Maciej Zużałek ukończył studia International Master of Business Administration (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Pan Maciej Zużałek nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz nie spełnia wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Rafał Olesiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Olesiński ma bogate doświadczenie doradcze, które zdobywał pracując w Rodl&Partner i PwC oraz  tworząc od 2005 roku niezależną firmę doradczą. Obecnie jest wspólnikiem i Partnerem Zarządzającym Olesiński i Wspólnicy Sp. k. oraz udziałowcem innych podmiotów świadczących usługi doradcze, w tym Saurus Grow Sp. z o.o. oraz pośrednio m.in. w O&W Analytics Sp. z o.o., Gałka Olesiński Business Support Sp. z o.o
Rafał Olesiński posiada wykształcenie prawnicze. Ukończył studia magisterskie oraz studia podyplomowe na kierunku Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto jest absolwentem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. W 2003 r. Rafał Olesiński ukończył aplikację adwokacką i jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Rafał Olesiński jest członkiem Rady Nadzorczej IZOBLOK SA z siedzibą w Chorzowie oraz IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf w Niemczech.

Pan Rafał Olesiński nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz nie spełnia wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Marcin Chruszczyński

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Chruszczyński posiada bogate doświadczenie w zakresie audytu, doradztwa biznesowego i finansów przedsiębiorstw. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu O&W Analytics Sp. z o.o., jednocześnie będąc udziałowcem tego podmiotu. Wcześniej pracował m.in. w Bank of New York Mellon, Nasza Klasa i PwC.
Marcin Chruszczyński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem kierunku Ekonomia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz kierunku Marketing w biznesie międzynarodowym w Hogeschool Brabant w Bredzie. Marcin Chruszczyński jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountents).

Pan Marcin Chruszczyński spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Maciej Marszałek

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Marszałek posiada bogate doświadczenie w branży finansowej, przez wiele lat pracował w Banku Millennium oraz Link4, a od 2014 r. pracuje w Grupie AXA, obecnie jako Chief Digital & Data Officer.
Maciej Marszałek posiada wykształcenie wyższe, w 2010 r. ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalizacja Psychologia w Biznesie, na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ponadto ukończył International Management na SKEMA Business School, Universite Cote D’Azur we Francji.

Pan Maciej Marszałek spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Tomasz Drożdżyński

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Drożdżyński od 2007 r. związany jest z branżą nowych technologii. Doświadczenie zdobywał pełniąc funkcje zarządcze w Wykop Sp. z o.o., Tablica Sp. z o.o., Allegro Sp. z o.o. i Grey Wizard Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Gamesture Sp. zo.o.
Tomasz Drożdżyński posiada wykształcenie średnie.

Pan Tomasz Drożdżyński spełnia kryteria niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz spełnia wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Wiktor Schmidt

Członek Rady Nadzorczej

Wiktor Schmidt posiada wieloletnie doświadczenie w branży nowych technologii. Z sukcesem założył i prowadzi firmę Netguru, która została nagrodzona w konkursie Deloitte Fast 50 Awords 2014 i Forbes Diamond 2015.
Wiktor Schmidt posiada wyższe wykształcenie. Ukończył kierunek Automatyka i Robotyka na Politechnice Poznańskiej uzyskując tytuł Magistra Inżyniera. Ukończył również Harvard Program „Growing Technology Based Business”. Obecnie bierze udział w Network Champion, Leadership Development Network, YPO.

Pan Wiktor Schmidt spełnia kryteria niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz spełnia wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

Milena Olszewska-Miszuris

Członek rady nadzorczej

Milena Olszewska-Miszuris posiada wieloletnie doświadczenie w branży analitycznej, związanej z papierami wartościowymi i spółkami sektora IT, Obecnie pełni funkcję  Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., spółki doradczej specjalizującej się w budowaniu wartości oraz szkoleniach.

Absolwentka dwóch kierunków Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Metod Ilościowych i Systemów Informacyjnych oraz Finansów i Bankowości ze specjalizacją Bankowość Inwestycyjna. Posiada dwa międzynarodowe tytuły z zakresu finansów: CFA (Chartered Financial Analyst) oraz ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Pani Milena Olszewska – Miszuris spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

SKŁAD KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ TEN SQUARE GAMES SA
od dnia 01.09.2019 r.
MARCIN CHRUSZCZYŃSKI – PRZEWODNICZĄCY KOMITETU AUDYTU

MACIEJ MARSZAŁEK – CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

RAFAŁ OLESIŃSKI – CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

MILENA OLSZEWSKA – MISZURIS CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421).


SKŁAD KOMITETU DS. NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ TEN SQUARE GAMES SA
od dnia 22.11.2019 r.

MILENA OLSZEWSKA – MISZURIS – PRZEWODNICZĄCA KOMITETU

MACIEJ ZUŻAŁEK – CZŁONEK KOMITETU

WIKTOR SCHMIDT – CZŁONEK KOMITETU

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Strategia rozwoju


Otoczenie rynkowe

RYNEK GIER MOBILNYCH

RYNEK REKLAMY W GRACH MOBILNYCH

Reklamy stanowią drugie najważniejsze źródło przychodów producentów gier F2P.

KLUCZOWE TRENDY

Historia

Zespół Ten Square Games działa pod kierownictwem Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala, którzy wcześniej z sukcesem stworzyli pierwszy portal społecznościowy o zasięgu ogólnopolskim – Nasza Klasa (nk.pl).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu portalem społecznościowym, założyciele Spółki zyskali kompetencje w modelu biznesowym F2P oraz dostrzegli istotny potencjał rynku gier F2P.

Na bazie wniosków z analizy funkcjonowania portalu oraz obserwacji zachowania jego użytkowników, w pierwszych latach działalności postanowiono skoncentrować się głównie na grach udostępnianych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W kolejnych latach działalności Grupa rozwinęła kompetencje w zakresie produkcji i wydawania gier mobilnych, a od 2015 roku koncentruje się na tworzeniu gier mobilnych, sukcesywnie rozwijając nowe formaty produkcji.

Grupa kapitałowa

Audytor

Audytorem badającym sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2019-2021 jest PKF Consult Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Reguła dot. wyboru audytora.

Raporty okresowe

2019-11-26 17:03
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 3Q 2019 czytaj dalej


2019-08-28 00:02
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019 czytaj dalej


2019-05-22 00:03
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 2019 czytaj dalej


2019-03-21 17:04
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2018 czytaj dalej


2019-03-21 17:01
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY 2018 czytaj dalej


2018-11-20 17:40
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 3Q 2018 czytaj dalej


2018-08-27 18:29
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018 czytaj dalej


2018-05-28 17:02
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 2018 czytaj dalej

Raporty bieżące

2019-10-21 17:11
Raport bieżący 30/2019 – Ujawnienie stanu posiadania –  zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy czytaj dalej


2019-10-08 11:17
Raport bieżący 29/2019 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2019-09-24 17:12
Raport bieżący 28/2019 – Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych czytaj dalej


2019-08-29 14:30
Raport bieżący 27/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2019-08-07 17:28
Raport bieżący 26/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2019-08-07 15:29
Raport bieżący 25/2019 – Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2019-07-04 17:21
Raport bieżący 24/2019 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 2Q 2019 czytaj dalej


2019-06-12 18:59
Raport bieżący 23/2019 – Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego czytaj dalej


2019-06-11 18:59
Raport bieżący 22/2019 – Uzupełnienie informacji w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2019-05-24 17:50
Raport bieżący 21/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu czytaj dalej


2019-05-24 17:44
Raport bieżący 20/2019 – Informacja na temat dywidendy czytaj dalej


2019-05-24 17:37
Raport bieżący 19/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki czytaj dalej


2019-05-09 16:13
Raport bieżący 18/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2019-04-26 21:19
Raport bieżący 17/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2019-04-25 15:57
RAPORT BIEŻĄCY 16/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2019-04-23 16:02
RAPORT BIEŻĄCY 15/2019 – Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy czytaj dalej


2019-04-18 08:42
RAPORT BIEŻĄCY 14/2019 – Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy czytaj dalej


2019-04-04 17:01
RAPORT BIEŻĄCY 13/2019 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 1Q 2019 czytaj dalej


2019-03-21 17:04
RAPORT BIEŻĄCY 12/2019 – Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za okres zakończony 30 czerwca 2019 roku czytaj dalej


2019-03-08 15:03
RAPORT BIEŻĄCY 11/2019 – Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2019-02-11 16:23
RAPORT BIEŻĄCY 10/2019 – Zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej czytaj dalej


2019-01-18 15:25
RAPORT BIEŻĄCY 9/2019 – Oświadczenia Członka Rady Nadzorczej czytaj dalej


2019-01-17 13:42
RAPORT BIEŻĄCY 8/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu czytaj dalej


2019-01-17 13:39
RAPORT BIEŻĄCY 7/2019 – Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 17.01.2019r. czytaj dalej


2019-01-14 16:20
RAPORT BIEŻĄCY 6/2019 – Przerwa w obradach NZWA czytaj dalej


2019-01-14 16:15
RAPORT BIEŻĄCY 5/2019 -Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej czytaj dalej


2019-01-14 16:12
RAPORT BIEŻĄCY 4/2019 – Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14.01.2019r. czytaj dalej


2019-01-09 14:25
RAPORT BIEŻĄCY 3/2019 – Projekt uchwały do zgłoszonej zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku czytaj dalej


2019-01-07 17:18
RAPORT BIEŻĄCY 2/2019 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2018-12-24 11:57
RAPORT BIEŻĄCY 25/2018 – Zamiar zgłoszenia kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2018-12-21 14:18
RAPORT BIEŻĄCY 24/2018 – Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku. czytaj dalej


2018-12-17 11:28
RAPORT BIEŻĄCY 23/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2018-12-13 09:41
RAPORT BIEŻĄCY 22/2018 – Zawarcie umowy na dystrybucję gry Fishing Clash na rynku chińskim czytaj dalej


2018-10-05 10:12
RAPORT BIEŻĄCY 21/2018 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2018-08-27 19:04
Raport bieżący 20/2018 – Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2018-07-10 09:33
RAPORT BIEŻĄCY 19/2018 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2018-07-10 09:27
RAPORT BIEŻĄCY 18/2018 – Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za okres zakończony 30 czerwca 2018 roku czytaj dalej


2018-07-05 12:13
RAPORT BIEŻĄCY 17/2018 – Rejestracja zmian statutu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2018-06-06 15:40
RAPORT EBI 1/2018 – Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 czytaj dalej


2018-06-07 18:09
RAPORT BIEŻĄCY 16/2018 – Informacje na temat zakończonej oferty publicznej czytaj dalej


2018-05-11 00:44
RAPORT BIEŻĄCY 15/2018 – Informacje na temat zakończonej oferty publicznej czytaj dalej


2018-05-11 00:35
RAPORT BIEŻĄCY 14/2018 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji oraz ustalenie daty pierwszego notowania na GPW czytaj dalej


2018-05-11 00:32
RAPORT BIEŻĄCY 13/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2018-05-11 00:27
RAPORT BIEŻĄCY 12/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2018-05-11 00:24
RAPORT BIEŻĄCY 11/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach spółki czytaj dalej


2018-05-11 00:19
RAPORT BIEŻĄCY 10/2018 – Ujawnienie stanu posiadania czytaj dalej


2018-05-11 00:14
Raport bieżący 9/2018 – Ujawnienie stanu posiadania czytaj dalej


2018-05-11 16:27
Raport bieżący 8/2018 – Ujawnienie stanu posiadania czytaj dalej


2018-05-09 16:13
Raport bieżący 7/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku czytaj dalej


2018-05-09 19:50
Raport bieżący 6/2018 – Asymilacja akcji
czytaj dalej


2018-05-09 19:45
Raport bieżący 5/2018 Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego  czytaj dalej


2018-05-09 19:31
Raport bieżący 4/2018 – Przydział Akcji Oferowanych czytaj dalej


2018-05-09 19:31
Raport bieżący 3/2018 – Rejestracja akcji w KDPW czytaj dalej


2018-05-09 19:21
Raport bieżący 2/2018 – Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym czytaj dalej


2018-05-09 18:56
Raport bieżący 1/2018 – Przydzielenie dostępu do ESPI czytaj dalej

Dane finansowe

TSG dane finansowe 2015-3Q 2019

 

* Zamiarem Spółki jest prezentowanie danych za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców. Spółka wskazuje jednak, że do 2016 roku sprawozdania finansowe Spółki sporządzane były zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po tym czasie sprawozdania są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Na potrzeby złożenia prospektu emisyjnego (w celu dopuszczenia akcji do obrotu) Spółka sporządziła Historyczną Informację Finansową zgodnie z MSSF za lata 2015-2017. W związku z tym, mając na uwadze ciągłość i porównywalność informacji, spółka prezentuje dane począwszy od 1.01.2015.

CONSOLIDATED QUARTERLY REPORT 3Q 2019

OF TEN SQUARE GAMES S.A. CAPITAL GROUP FOR THE 3RD QUARTER OF 2019


CONSOLIDATED QUARTERLY REPORT 3Q 2019

Akcje

Nazwa TSGAMES
Nazwa/ticker GPW TEN
na GPW od 11 maja 2018
Rynek/Segment GPW, rynek podstawowy
Sektor GPW Gry
Przynależność do Indeksów WIG.GAMES, WIG-Poland, WIG, sWIG80, sWIG80TR
ISIN PLTSQGM00016
Liczba wyemitowanych akcji notowanych na GPW 724 124,50
Liczba akcji nienotowanych na GPW 16 245
Liczba akcji w wolnym obrocie (free float) 34,26%

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Ten Square Games S.A. wynosi 724 124,50 zł i dzieli się na 7 241 245 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Liczba akcji na 21.10 .2019


Porozumienie akcjonariuszy Spółki z dnia 21.10.2019 roku dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki i zgodnego wykonywania praw głosu z akcji Spółki (raport bieżący nr 30/2019). Stronami porozumienia akcjonariuszy są m.in.. Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal – Członkowie Zarządu

Dywidenda

Polityka dywidendy

Polityka Ten Square Games w zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy według obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na sytuację finansową Spółki, wyników działalności i potrzeb kapitałowych.

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie. Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę do 75% skonsolidowanego zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności i planów inwestycyjnych Spółki, począwszy od zysku za 2018 rok (pod warunkiem, że jednostkowy zysk netto pozwoli na wypłacenie takiej kwoty).

 

Dywidenda wypłacona z zysku za rok 2018

Dywidenda wypłacona z zysku za rok 2017

 

Dywidenda wypłacona z zysku za lata 2015 – 2016

 

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy za lata 2015 i 2016 dotyczą poprzednika prawnego Spółki, Ten Square Games Sp. z o.o.

 

Prezentacje

Video

Dobre praktyki

Dokumenty korporacyjne

2019

25-04-2019r.

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 maja 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Długosza 60.

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Informacja o Akcjonariacie

 

MATERIAŁY I DOKUMENTY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem

Materiały przedkładane ZWZ

 

FORMULARZE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Formularz pełnomocnictwa

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej

Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

 

 

2018

17-12-2018r.

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 stycznia 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Długosza 60.

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

 

MATERIAŁY I DOKUMENTY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem – aktualizacja

Regulamin WZA projekt

Informacja o Akcjonariacie

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

 

FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

Formularz pełnomocnictwa

Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym – przed aktualizacją

Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym – po aktualizacji

 

Wydarzenia


2019-03-21
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018
Dodaj do kalendarza
2019-05-22
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019
Dodaj do kalendarza
2019-08-28
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019
Dodaj do kalendarza
2019-11-26
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019
Dodaj do kalendarza

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte to określone przepisami prawa przedziały czasowe, w trakcie trwania których osoby pełniące obowiązki zarządcze w Ten Square Games S.A. nie mogą dokonywać żadnych transakcji na akcjach Ten Square Games S.A., udzielać rekomendacji oraz nakłaniać do ich zbycia lub nabycia.

Okresy zamknięte w 2019 roku:

19.02.2019 r. – 21.03.2019 r. – okres zamknięty w związku z publikacją raportów rocznych za 2018 rok

22.04.2019 r. – 22.05.2019 r. – okres zamknięty w związku z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

29.07.2019 r. – 28.08.2019 r. – okres zamknięty w związku z publikacją raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

27.10.2019 r. – 26.11.2019 r. – okres zamknięty w związku z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

Linki

Komisja Nadzoru Finansowego


Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych


Narodowy Bank Polski


Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Kontakt

TEN SQUARE GAMES S.A.
Jana Długosza 60
51-162 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Numer

KRS: 0000704863

NIP: 8982196752

Wysokość kapitału zakładowego: PLN 724 124,50 (wpłacony w całości)
Inspektor Ochrony Danych:
Grzegorz Gierczyk, e-mail: dpo@tensquaregames.com

Kontakty z mediami i inwestorami indywidualnymi:
Piotr Piotrowski
e-mail: piotr.piotrowski@ccgroup.pl
tel kom: +48 697 613 010

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami:
Bartłomiej Piekarski
e-mail: bartlomiej.piekarski@tensquaregames.com
tel kom:+48 667 872 742

         Informacje związane z powiadomieniami MAR: e-mail: mar@tensquaregames.com

         Wiadomości dotyczące walnego zgromadzenia proszę kierować na: e-mail:  wza@tensquaregames.com

 

Loading...