INVESTOR RELATIONS

Aktualności

Bardzo dobry początek kwietnia Fishing Clash

17 kwietnia 2018 r.

Według wstępnych szacunków, w pierwszej połowie kwietnia przychody z gry Fishing Clash wyniosły 2,2 mln zł. Czytaj więcej

KNF zatwierdził Prospekt Emisyjny Ten Square Games

10 kwietnia 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Ten Square Games S.A. w związku z planowaną Ofertą Publiczną. Czytaj więcej

Fishing Clash osiągnęło w marcu rekordowe przychody

09 kwietnia 2018 r.

Fishing Clash – najnowsza duża produkcja Ten Square Games, według wstępnych szacunków, osiągnęła w marcu rekordowe przychody w wysokości 3,7 mln zł. Czytaj więcej

Ten Squre Games rejestruje spółkę zależną w Indiach

13 lutego 2018 r.

13 lutego 2018 r. zarejestrowana została spółka Pangolins Games Private Limited w której Ten Square Games posiada pośrednio 90% udziałów. Czytaj więcej

Fishing Clash z rekomendacjami App Store i Google Play

18 stycznia 2018 r.

Gra “Fishing Clash” uzyskała w styczniu rekomendację (featuring) sklepu Google Play. Już w listopadzie gra była rekomendowana przez App Store. Czytaj więcej

Złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego

28 grudnia 2017 r.

Ten Square Games S.A. – jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych Czytaj więcej

Fishing Clash trafiła do graczy na całym świecie

7 listopada 2017 r.

Ten Square Games, producent m.in. najpopularniejszej na świecie gry wędkarskiej Let’s Fish: Na Ryby, wydał Czytaj więcej

Gry Ten Square Games pobrane już ponad 200 mln razy

4 listopada 2017 r.

Ten Square Games przekroczyło kolejną symboliczną barierę liczby pobrań.  Czytaj więcej

Profil działalności

100%

gier free-to-play

WYDANYCH TYTUŁÓW

POBRAŃ GIER (MLN)

MAU* (MLN)

EVERGREEN
Gry typu mid-core

Gry mobilne oraz przeglądarkowe

Monetyzacja przez mikropłatności

Złożona fabuła

Długi cykl życia

GAME FACTORY
Gry typu casual

Gry mobilne o przystępnej fabule

Monetyzacja przez reklamy

Niskie jednostkowe koszty produkcji

Duży ruch organiczny dzięki
cross-promocji

LEGACY
Gry typu mid-core

Gry mobilne oraz przeglądarkowe

Monetyzacja przez mikropłatności

Dywersyfikacja tematyki gier

Źródła przychodów

Kanały dystrybucji
Platformy dystrybucji

Grupa kapitałowa

Historia

Zespół Ten Square Games działa pod kierownictwem Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala, którzy wcześniej z sukcesem stworzyli pierwszy portal społecznościowy o zasięgu ogólnopolskim – Nasza Klasa (nk.pl).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu portalem społecznościowym, założyciele Spółki zyskali kompetencje w modelu biznesowym F2P oraz dostrzegli istotny potencjał rynku gier F2P.

Na bazie wniosków z analizy funkcjonowania portalu oraz obserwacji zachowania jego użytkowników, w pierwszych latach działalności postanowiono skoncentrować się głównie na grach udostępnianych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W kolejnych latach działalności Grupa rozwinęła kompetencje w zakresie produkcji i wydawania gier mobilnych, a od 2015 roku koncentruje się na tworzeniu gier mobilnych, sukcesywnie rozwijając nowe formaty produkcji.

Strategia rozwoju

Cele Strategiczne

Obecnie

Strategia zrównoważonego wzrostu
100%

Produkcji finansowanej
z cash flow

3

Filary działalności finansowane z własnych środków

Perspektywa 2018-2019/20

Kontynuacja i rozwinięcie strategii
2

Duże produkcje roczne

100

Małych produkcji typu Game Factory rocznie

CEL

GLOBALNY BLOCKBUSTER

Kluczowe obszary strategii

Doświadczenie
(business intelligence)

Ten Square Games od 6 lat rozwija gry w segmencie F2P. W tym czasie Grupa opracowała autorski system nowoczesnych narzędzi Business Intelligence integrujący zewnętrzne bazy danych oraz umożliwiający prowadzenie złożonych analiz dotyczących zachowania i preferencji graczy.
System pozwala na optymalizację rozgrywki oraz testowanie skuteczności nowych rozwiązań.

Game Factory
(obszary tematyczne)

Poza dywersyfikacją przychodów poprzez reklamy, tworzenie gier typu Game Factory zapewnia Grupie możliwość efektywnego kosztowo testowania atrakcyjności nowych obszarów tematycznych. Uzyskane w ten sposób informacje dotyczące aktualnych trendów oraz preferencji graczy stanowią cenną wiedzę przy wyborze tematyki kolejnych produkcji klasy Evergreen.

Zespół Mango
(nowe mechanizmy rozgrywki)

Celem zespołu Mango jest przygotowanie nowych rodzajów gier klasy Evergreen bazujących na silnikach pozwalających na rywalizację wielu graczy w czasie rzeczywistym (tryb multiplayer) oraz mechanizmy zakładów pomiędzy użytkownikami.

Otoczenie rynkowe

RYNEK GIER MOBILNYCH

RYNEK REKLAMY W GRACH MOBILNYCH

Reklamy stanowią drugie najważniejsze źródło przychodów producentów gier F2P.

KLUCZOWE TRENDY

Dane finansowe

Dokumenty do pobrania

Dywidenda

Polityka dywidendy

Polityka Ten Square Games w zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy według obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na sytuację finansową Spółki, wyników działalności i potrzeb kapitałowych.

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie. Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę do 75% skonsolidowanego zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności i planów inwestycyjnych Spółki, począwszy od zysku za 2018 rok (pod warunkiem, że jednostkowy zysk netto pozwoli na wypłacenie takiej kwoty).

 

Dywidenda wypłacona z zysku za rok 2017

 

Dywidenda wypłacona z zysku za lata 2015 – 2016

 

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy za lata 2015 i 2016 dotyczą poprzednika prawnego Spółki, Ten Square Games Sp. z o.o.

 

Prezentacje

Prezentacja inwestorska

Zarząd

Maciej Popowicz

Prezes Zarządu

Maciej Popowicz jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Spółki od początku działalności w 2011 r. Równocześnie pełni funkcje Prezesa Zarządu spółek zależnych z Grupy Kapitałowej: Tiny Dragon Adventure Games Sp. z .o. oraz Play Cool Zombie Sport Games Sp. z o.o. Wcześniej współtworzył i zarządzał serwisem społecznościowym Nasza Klasa, na którym z sukcesem rozwinął jedną z pierwszych platform gier free-to-play.
Maciej Popowicz jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku informatyka. Ukończył kurs Management na ICAN Institute.

Arkadiusz Pernal

Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Pernal jest współzałożycielem i Wiceprezesem Spółki od początku działalności w 2011 r. Równocześnie pełni funkcję Członka Zarządu w spółkach zależnych TSG: Tiny Dragon Adventure Games Sp. z o.o. oraz Play Cool Zombie Sport Games Sp. z o.o. Wcześniej, przez 4 lata związany z serwisem społecznościowym Nasza Klasa, gdzie od 2007 r. pełnił funkcje członka Zarządu, a od 2009 r. Prezesa Zarządu.
Arkadiusz Pernal jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rada nadzorcza

Maciej Zużałek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Zużałek posiada bogate doświadczenie w branży doradztwa strategicznego oraz venture capital, specjalizuje się w sektorze mediów i nowoczesnych technologii oraz opieki zdrowotnej. Od 2007 r. pełni funkcję dyrektora w Bridgepoint Sp. z o.o. s.k.
Maciej Zużałek posiada wykształcenie wyższe, ukończył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na kierunku Technologia Żywności oraz Uniwersytet Szczeciński na kierunku Zarządzanie i Marketing. Maciej Zużałek ukończył studia International Master of Business Administration (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Tomasz Drożdżyński

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Drożdżyński od 2007 r. związany jest z branżą nowych technologii. Doświadczenie zdobywał pełniąc funkcje zarządcze w Wykop Sp. z o.o., Tablica Sp. z o.o., Allegro Sp. z o.o. i Grey Wizard Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Gamesture Sp. zo.o.
Tomasz Drożdżyński posiada wykształcenie średnie.

Marcin Chruszczyński

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Chruszczyński posiada bogate doświadczenie w zakresie audytu, doradztwa biznesowego i finansów przedsiębiorstw. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu O&W Analytics Sp. z o.o., a wcześniej pracował m.in. w Bank of New York Mellon, Nasza Klasa i PwC.
Marcin Chruszczyński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem kierunku Ekonomia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz kierunku Marketing w biznesie międzynarodowym w Hogeschool Brabant w Bredzie. Marcin Chruszczyński jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountents).

Maciej Marszałek

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Marszałek posiada bogate doświadczenie w branży finansowej, przez wiele lat pracował w Banku Millennium oraz Link4, a od 2014 r. pracuje w Grupie AXA, obecnie jako Chief Digital & Data Officer.
Maciej Marszałek posiada wykształcenie wyższe, w 2010 r. ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalizacja Psychologia w Biznesie, na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ponadto ukończył International Management na SKEMA Business School, Universite Cote D’Azur we Francji.

Rafał Olesiński

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Olesiński ma bogate doświadczenie prawnicze, które zdobywał pracując w Rodl&Partner i PwC oraz prowadząc własną kancelarie adwokacką. Obecnie prowadzi kancelarię Olesiński i Wspólnicy Sp. k.
Rafał Olesiński posiada wykształcenie prawnicze. Ukończył studia magisterskie oraz studia podyplomowe na kierunku Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto jest absolwentem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. W 2003 r. Rafał Olesiński ukończył aplikację adwokacją i jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Wiktor Schmidt

Członek Rady Nadzorczej

Wiktor Schmidt posiada wieloletnie doświadczenie w branży nowych technologii. Z sukcesem założył i prowadzi firmę Netguru, która została nagrodzona w konkursie Deloitte Fast 50 Awords 2014 i Forbes Diamond 2015.
Wiktor Schmidt posiada wyższe wykształcenie. Ukończył kierunek Automatyka i Robotyka na Politechnice Poznańskiej uzyskując tytuł Magistra Inżyniera. Ukończył również Harvard Program „Growing Technology Based Business”. Obecnie bierze udział w Network Champion, Leadership Development Network, YPO.

Kontakt

TEN SQUARE GAMES S.A.
Jana Długosza 60
51-162 Wrocław

Osoba odpowiedzialna za relacje inwestorskie:

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
e-mail: investors@tensquaregames.com
tel kom: +48 516 089 279

 

Loading...