INVESTOR RELATIONS

Aktualności

2021-01-05 14:18
Ten Square Games: wstępne wyniki sprzedażowe po czwartym kwartale 2020 czytaj dalej


2020-11-24 12:43
Ten Square Games: stabilizacja przychodów na nowym poziomie i rekordowy zysk po trzecim kwartale 2020 czytaj dalej


2020-07-06 13:43
Ten Square Games: Kolejny Kwartał z Rekordowymi Przychodami czytaj dalej


2020-04-21 18:22
Ten Square Games wzmacnia Zarząd na nową fazę rozwoj czytaj dalej


2020-03-23 17:40
Wyniki finansowe Ten Square Games za 2019 czytaj dalej


2019-11-26 10:33
Wyniki finansowe Ten Square Games za 1-3Q 2019 czytaj dalej


2019-10-08 12:00
Szacunkowe przychody Ten Square Games za 3Q 2019 czytaj dalej


2019-08-28 00:31
Wyniki finansowe Ten Square Games za I półrocze 2019 czytaj dalej


2019-07-05 09:04
Szacunkowe przychody Ten Square Games za 2Q 2019 czytaj dalej


2019-05-22 00:18
Wyniki finansowe Ten Square Games za 1Q 2019 czytaj dalej


2019-04-08 08:05
45,2 mln zł przychodów Ten Square Games w I kwartale 2019 czytaj dalej


2019-03-22 08:51
Dynamiczne wzrosty przychodów i zysków Ten Square Games w 2018 roku czytaj dalej


2019-03-21 10:57
TEN SQUARE GAMES w nowym indeksie giełdowym WIG.Games czytaj dalej


2019-01-09 12:30
Ten Square Games kandydatem na Mistrza GPW 2018 w plebiscycie „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl czytaj dalej


2019-01-07 19:42
Kolejny bardzo dobry kwartał Ten Square Games czytaj dalej


2018-12-13 10:57
Ten Square Games rozpoczyna proces pozyskania licencji na dystrybucję gry Fishing Clash w Chinach czytaj dalej


2018-11-20 17:59
Imponujący wzrost wyników spółki po trzech kwartałach czytaj dalej


2018-10-05 10:53
Duży wzrost przychodów Ten Square Games w trzecim kwartale 2018 czytaj dalej


2018-08-27 19:19
Rekordowe wyniki w historii spółki czytaj dalej


2018-07-26 16:06
WYWIAD Z MACIEJEM POPOWICZEM czytaj dalej


2018-07-10 10:09
Dynamiczny wzrost przychodów Ten Square Games w drugim kwartale 2018 r. czytaj dalej


2018-06-13 13:39
Arkadiusz Pernal o wynikach spółki za 1Q2018 czytaj dalej


2018-05-28 19:24
Rekordowe wyniki Ten Square Games w pierwszym kwartale 2018 r. napędzane globalnym sukcesem gry Fishing Clash czytaj dalej


2018-05-14 13:53
Ten Square Games debiutuje na głównym parkiecie GPW czytaj dalej


2018-05-10 09:34
Przychody z Fishing Clash przekroczyły w kwietniu 4,7 mln zł czytaj dalej


2018-05-09 14:14
Ten Square Games zadebiutuje na głównym rynku GPW w piątek 11 maja czytaj dalej


2018-04-23 10:31
Cena akcji Ten Square Games ustalona na 46 zł czytaj dalej


2018-04-17 10:28
Bardzo dobry początek kwietnia Fishing Clash czytaj dalej


2018-04-10 17:20
KNF zatwierdził Prospekt Emisyjny Ten Square Games czytaj dalej


2018-04-09 21:05
Fishing Clash osiągnęło w marcu rekordowe przychody czytaj dalej


2018-04-04 19:45
Fishing Clash z rekomendacjami App Store i Google Play czytaj dalej


2018-03-16 09:34
Złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego czytaj dalej


2018-03-16 09:33
Fishing Clash trafiła do graczy na całym świecie czytaj dalej


2018-03-16 09:31
Gry Ten Square Games pobrane już ponad 200 mln razy czytaj dalej

Profil działalności

100%

gier free-to-play

WYDANYCH TYTUŁÓW

POBRAŃ GIER (MLN)

MAU* (MLN)

Źródła przychodów

Kanały dystrybucji
Platformy dystrybucji

Zarząd

Maciej Zużałek

Prezes Zarządu

Maciej Zużałek ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy w firmach międzynarodowych, w tym Andersen, E&Y i Enterprise Investors. Od 2007 do 2020 roku związany z międzynarodowym funduszem private equity Bridgepoint, gdzie odpowiadał za jego działalność inwestycyjną w Polsce i regionie CEE oraz nadzór inwestycyjny nad spółkami portfelowymi funduszu. Od 2017 do 2020 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Ten Square Games.
Maciej Zużałek posiada wykształcenie wyższe, ukończył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na kierunku Technologia Żywności oraz Uniwersytet Szczeciński na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył także studia International Master of Business Administration (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Zakres kompetencji:  zarządzanie strategiczne

Marcin Chruszczyński

Członek zarządu

Marcin Chruszczyński posiada blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe. W latach 2001-2008 pracował w PwC w biurach w Roterdamie (3 lata) oraz Wrocławiu (4 lata). Od 2009 do 2013 roku pełnił, w randze członka zarządu, funkcję dyrektora finansowego i operacyjnego w Nasza Klasa Sp. z o.o. Od 2014 do 2017 roku pracował na stanowiskach kierowniczych w centrach usług wspólnych Bank of New York Mellon oraz Sidel (Grupa Tetra Laval). Od 2017 roku jest członkiem zarządu w doradczej spółce O&W Analytics Sp. z o.o., jednocześnie będąc udziałowcem tego podmiotu. Od grudnia 2017 r. do maja 2020 r. Marcin Chruszczyński był członkiem rady nadzorczej Ten Square Games S.A. Marcin Chruszczyński jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Kierunek Ekonomia, magister) oraz Hogeschool Brabant, Breda, Holandia (Marketing w biznesie międzynarodowym, licencjat). Od 2004 roku jest członkiem ACCA.

Zakres kompetencji: finanse, kontrola wewnętrzna oraz zarządzanie zasobami spółki

Rada nadzorcza

 

Rafał Olesiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Olesiński ma bogate doświadczenie doradcze, które zdobywał pracując w Rodl&Partner i PwC oraz  tworząc od 2005 roku niezależną firmę doradczą. Obecnie jest wspólnikiem i Partnerem Zarządzającym Olesiński i Wspólnicy Sp. k. oraz udziałowcem innych podmiotów świadczących usługi doradcze, w tym Saurus Grow Sp. z o.o. oraz pośrednio m.in. w O&W Analytics Sp. z o.o., Gałka Olesiński Business Support Sp. z o.o
Rafał Olesiński posiada wykształcenie prawnicze. Ukończył studia magisterskie oraz studia podyplomowe na kierunku Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto jest absolwentem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. W 2003 r. Rafał Olesiński ukończył aplikację adwokacką i jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Rafał Olesiński jest członkiem Rady Nadzorczej IZOBLOK SA z siedzibą w Chorzowie oraz IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf w Niemczech.

Pan Rafał Olesiński nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz nie spełnia wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Wiktor Schmidt

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiktor Schmidt jest prezesem wykonawczym Netguru, firmy konsultingowej, której był współzałożycielem w 2008 roku. Pod jego kierownictwem, jako CEO (2008 – 2019), Netguru stał się jedną z najszybciej rozwijających się firm w UE. Jako Executive Chairman, Wiktor jest odpowiedzialny za wizerunek firmy, współprowadząc kluczowe inicjatywy, takie jak wspieranie różnorodności w firmie, rozwijanie społecznego oddziaływania Netguru oraz wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju. Wierzy w przejrzystość w miejscu pracy, różnorodność i równość. Kultura Netguru jest naturalną realizacją jego dążenia do budowania miejsca pracy, w którym osobiście chciałby pracować. W 2019 roku Netguru został powitany jako członek UN Global Compact, zobowiązał się do osiągnięcia SDG 3, 5, 10 i 13. Jego wysiłki doprowadziły Netguru do uzyskania w 2020 roku statusu Certified B Corporation. Jako członek inicjatywy Mission Covid-19 Wiktor oferuje bezpłatne wsparcie przywódcze dla lokalnych organizacji i ruchów. Wiktor jest entuzjastą technologii, inwestorem i gorliwym budowniczym relacji. Jest członkiem YPO, gdzie aktywnie wspiera społeczność jako członek zarządu Technology Network, członek zarządu regionalnego, członek zarządu oddziału YPO Polska, YPO Europe One i YPO Global One Event Champion. Jako młody lider, Wiktor został wyróżniony przez Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Awards, EY Entrepreneur of the Year, Forbes Diamonds, Gazele Biznesu, Polską Radę Biznesu. Jest kuratorem dyskusji i prelegentem na różnych wydarzeniach, takich jak Web Summit, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, cykl Disruption Forum, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Horasis Global Meeting, Copenhagen Democracy Summit, czy Personal Democracy Forum.

Pan Wiktor Schmidt spełnia kryteria niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz spełnia wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

Arkadiusz Pernal

Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Pernal jest współzałożycielem i wieloletnim Dyrektorem Operacyjnym Ten Square Games. Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w latach 2011-2020. Pozostaje jednym z kluczowych akcjonariuszy TSG. Historycznie współodpowiedzialny m.in. za operacyjne aspekty prowadzenia Spółki, finanse, administrację, marketing. Wcześniej, w latach 2006-2011 związany z serwisem społecznościowym Nasza Klasa, gdzie pełnił funkcję członka Zarządu, a od 2009 r. Prezesa Zarządu. Arkadiusz Pernal jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Pan Arkadiusz Pernal nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz nie spełnia wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Marcin Biłos

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Biłos posiada bogate doświadczenie w dziedzinie finansów, zdobyte między innymi w PricewaterhouseCoopers, Dreamlab Sp. z o.o. oraz Grupie Nasza Klasa, a od 2015 r. pracuje w spółce Osadkowski S.A. jako Konsultant i Dyrektor Finansowy.
Marcin Biłos posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, specjalizacja Bankowość i Finanse. Ponadto posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pan Marcin Biłos spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Maciej Marszałek

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Marszałek posiada bogate doświadczenie w branży finansowej, przez wiele lat pracował w Banku Millennium oraz Link4, a od 2014 r. pracuje w Grupie AXA, obecnie jako Chief Digital & Data Officer.
Maciej Marszałek posiada wykształcenie wyższe, w 2010 r. ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalizacja Psychologia w Biznesie, na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ponadto ukończył International Management na SKEMA Business School, Universite Cote D’Azur we Francji.

Pan Maciej Marszałek spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Tomasz Drożdżyński

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Drożdżyński od 2007 r. związany jest z branżą nowych technologii. Doświadczenie zdobywał pełniąc funkcje zarządcze w Wykop Sp. z o.o., Tablica Sp. z o.o., Allegro Sp. z o.o. i Grey Wizard Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Gamesture Sp. zo.o.
Tomasz Drożdżyński posiada wykształcenie średnie.

Pan Tomasz Drożdżyński spełnia kryteria niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz spełnia wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

Kinga Stanisławska

Członek rady nadzorczej

Kinga Stanisławska od prawie 20 lat zajmuje się inwestycjami i finansami. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych spółek Tylko, Cosmose i Tourmedica. 

Kinga Stanisławska jest również Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) oraz aktywnie wspiera kobiety w biznesie. Od stycznia 2017 jest także członkiem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Europejskiej Rady ds. Innowacji. W 2019 roku znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet w Europie w sektorze venture capital oraz startups. W 2018 roku znalazła się na liście Top 50 Women in Tech magazynu Forbes. 

Przed założeniem EXPERIOR była globalnym szefem telekomów, mediów oraz IT w Raiffeisen Investment w Wiedniu. Pracę w bankowości rozpoczynała w Citigroup i w ING w Londynie, a nastepnie była odpowiedzialna za inwestycje w akcje i udziały na rynku prywatnym i publicznym jako Principal w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (w Londynie). Absolwentka Harvard Business School (TGMP), IECS w Strasburgu, UMIST w Manchester i Uniwersytetu Warszawskiego.

Pani Kinga Stanisławska spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

SKŁAD KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ TEN SQUARE GAMES SA

od dnia 02.06.2020 r.

MARCIN BIŁOS – PRZEWODNICZĄCY KOMITETU AUDYTU

MACIEJ MARSZAŁEK – CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

KINGA STANISŁAWSKA – CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421).


SKŁAD KOMITETU DS. NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ TEN SQUARE GAMES SA

od dnia 02.06.2020 r.

RAFAŁ OLESIŃSKI – PRZEWODNICZĄCY KOMITETU

MACIEJ MARSZAŁEK – CZŁONEK KOMITETU

TOMASZ DROŻDŻYŃSKI – CZŁONEK KOMITETU

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Strategia rozwoju


Otoczenie rynkowe

RYNEK GIER MOBILNYCH

RYNEK REKLAMY W GRACH MOBILNYCH

Reklamy stanowią drugie najważniejsze źródło przychodów producentów gier F2P.

KLUCZOWE TRENDY

Historia

Zespół Ten Square Games działa pod kierownictwem Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala, którzy wcześniej z sukcesem stworzyli pierwszy portal społecznościowy o zasięgu ogólnopolskim – Nasza Klasa (nk.pl).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu portalem społecznościowym, założyciele Spółki zyskali kompetencje w modelu biznesowym F2P oraz dostrzegli istotny potencjał rynku gier F2P.

Na bazie wniosków z analizy funkcjonowania portalu oraz obserwacji zachowania jego użytkowników, w pierwszych latach działalności postanowiono skoncentrować się głównie na grach udostępnianych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W kolejnych latach działalności Grupa rozwinęła kompetencje w zakresie produkcji i wydawania gier mobilnych, a od 2015 roku koncentruje się na tworzeniu gier mobilnych, sukcesywnie rozwijając nowe formaty produkcji.

Grupa kapitałowa

Audytor

Audytorem badającym sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2019-2021 jest PKF Consult Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Reguła dot. wyboru audytora.

Raporty okresowe

2020-11-23 18:16
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 3Q 2020 czytaj dalej


2020-08-24 18:03
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY 2020 czytaj dalej


2020-05-25 17:01
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 2020 czytaj dalej


2020-03-23 17:06
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2019 czytaj dalej


2020-03-23 17:06
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY 2019 czytaj dalej


2019-11-26 17:03
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 3Q 2019 czytaj dalej


2019-08-28 00:02
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019 czytaj dalej


2019-05-22 00:03
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 2019 czytaj dalej


2019-03-21 17:04
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2018 czytaj dalej


2019-03-21 17:01
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY 2018 czytaj dalej


2018-11-20 17:40
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 3Q 2018 czytaj dalej


2018-08-27 18:29
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018 czytaj dalej


2018-05-28 17:02
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 2018 czytaj dalej

Raporty bieżące

2021-01-15 15:49
Raport bieżący 6/2021 – Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2021-01-15 14:23
Raport bieżący 5/2021 – Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze czytaj dalej


2021-01-13 08:55
Raport bieżący 4/2021 – Zawiadomienie od dwóch znacznych akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu czytaj dalej


2021-01-12 17:06
Raport bieżący 3/2021 – Zawiadomienie od dwóch znacznych akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu czytaj dalej


2021-01-05 08:56
Raport bieżący 2/2021 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 4Q2020 czytaj dalej


2021-01-04 16:52
Raport bieżący 1/2021 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku czytaj dalej


2020-12-17 19:12
Raport bieżący 67/2020 – Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu czytaj dalej


2020-12-16 16:59
Raport bieżący 66/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu czytaj dalej


2020-12-16 16:45
Raport bieżący 65/2020 – Powołanie członka Rady Nadzorczej czytaj dalej


2020-12-16 16:18
Raport bieżący 64/2020 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki czytaj dalej


2020-12-01 19:09
Raport bieżący 63/2020 – Oświadczenia złożone przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2020-11-19 15:56
Raport bieżący 62/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2020-11-13 14:46
Raport bieżący 61/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-10-21 14:35
Raport bieżący 60/2020 – Komunikat KDPW – Rejestracja Akcji Serii B  czytaj dalej


2020-10-21 14:26
Raport bieżący 59/2020 – Dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu  czytaj dalej


2020-10-15 15:06
Raport bieżący 58/2020 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-10-14 19:53
Raport bieżący 57/2020 – Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B czytaj dalej


2020-10-07 10:04
Raport bieżący 56/2020 – Decyzja Wiceprezesa Zarządu o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2020-10-07 10:00
Raport bieżący 55/2020 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej czytaj dalej


2020-10-05 17:43
Raport bieżący 54/2020 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2020-08-31 18:30
Raport bieżący 53/2020 – Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2020-08-21 17:30
Raport bieżący 52/2020 – Aktualizacja informacji związanej z ujęciem księgowym transakcji sprzedaży akcji w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku dla nowego Prezesa Zarządu Pana Macieja Zużałka czytaj dalej


2020-07-31 17:05
Raport bieżący 51/2020 – Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A. w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu czytaj dalej


2020-07-27 17:00
Raport bieżący 50/2020 – Decyzja Członka Zarządu Pani Magdaleny Jurewicz o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie czytaj dalej


2020-07-23 15:06
Raport bieżący 49/2020 – Zakończenie subskrypcji drugiej transzy Akcji serii B emitowanych w ramach programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2018 – 2020 czytaj dalej


2020-07-20 16:23
Raport bieżący 48/2020 – Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2020-07-10 11:51
Raport bieżący 47/2020 – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A – porozumienie akcjonariuszy czytaj dalej


2020-07-07 11:55
Raport bieżący 46/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-07-03 15:48
Raport bieżący 45/2020 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2020-06-29 16:37
Raport bieżący 44/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-06-22 19:31
Raport bieżący 43/2020 – Korekta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2020-06-18 19:00
Raport bieżący 42/2020 – Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A.  czytaj dalej


2020-06-18 18:51
Raport bieżący 41/2020 – Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze  czytaj dalej


2020-06-16 18:06
Raport bieżący 40/2020 – Informacja o zawarciu Umowy sprzedaży akcji w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku dla nowego Prezesa Zarządu Pana Macieja Zużałka  czytaj dalej


2020-06-10 13:02
Raport bieżący 39/2020 – Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego  czytaj dalej


2020-06-04 11:50
Raport bieżący 38/2020 – Komunikat KDPW – Rejestracja Akcji Serii B  czytaj dalej


2020-06-01 16:17
Raport bieżący 37/2020 – Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy Ten Square Games S.A. – uzupełnienie czytaj dalej


2020-06-01 12:14
Raport bieżący 36/2020 – Dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu czytaj dalej


2020-05-21 17:18
Raport EBI 1/2020 – Ten Square Games Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk czytaj dalej


2020-05-21 17:13
Raport bieżący 35/2020 – Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B czytaj dalej


2020-05-21 17:07
Raport bieżący 34/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – korekta czytaj dalej


2020-05-20 17:53
Raport bieżący 33/2020 – Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. nowej kadencji czytaj dalej


2020-05-20 17:41
Raport bieżący 32/2020 – Informacje na temat dywidendy czytaj dalej


2020-05-20 17:37
Raport bieżący 31/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki czytaj dalej


2020-05-19 15:23
Raport bieżący 30/2020 – Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. nowej kadencji czytaj dalej


2020-05-15 17:50
Raport bieżący 29/2020 – Zgłoszenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2020-05-12 17:57
Raport bieżący 28/2020 – Uzupełnienie i zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2020 roku czytaj dalej


2020-05-12 17:29
Raport bieżący 27/2020 – Zgłoszenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2020-05-12 17:20
Raport bieżący 26/2020 – Oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję otrzymane od Pana Marcina Chruszczyńskiego czytaj dalej


2020-05-12 17:17
Raport bieżący 25/2020 – Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2020-04-30 11:37
Raport bieżący 24/2020 – Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia czytaj dalej


2020-04-24 16:37
Raport bieżący 23/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-04-21 19:37
Raport bieżący 22/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2020-04-21 17:02
Raport bieżący 21/2020 – Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy czytaj dalej


2020-04-21 17:02
Raport bieżący 20/2020 – Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej czytaj dalej


2020-04-21 17:00
Raport bieżący 19/2020 – Decyzja Prezesa Zarządu o rezygnacji z ubiegania się o wybór następnej kadencji czytaj dalej


2020-04-21 17:00
Raport bieżący 18/2020 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej czytaj dalej


2020-04-16 18:14
Raport bieżący 17/2020 – Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy czytaj dalej


2020-04-08 13:54
Raport bieżący 16/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-04-07 20:34
Raport bieżący 15/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-04-03 13:22
Raport bieżący 14/2020 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2020-03-24 17:21
Raport bieżący 13/2020 – Oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję otrzymane od Pani Mileny Olszewskiej-Miszuris czytaj dalej


2020-02-24 17:22
Raport bieżący 12/2020 – Informacja o szacunkowej efektywnej stopie podatkowej za 2019 rok czytaj dalej


2020-02-03 17:38
Raport bieżący 11/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-01-31 15:36
Raport bieżący 10/2020 – Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2020-01-31 15:19
Raport bieżący 9/2020 – Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze czytaj dalej


2020-01-29 15:56
Raport bieżący 8/2020 – Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu czytaj dalej


2020-01-28 17:22
Raport bieżący 7/2020 – Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu czytaj dalej


2020-01-21 12:58
Raport bieżący 6/2020 – Zmiana adresu siedziby Emitenta czytaj dalej


2020-01-17 08:50
Raport bieżący 5/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-01-15 16:06
Raport bieżący 4/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-01-08 7:17
Raport bieżący 3/2020 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 4Q2019 czytaj dalej


2020-01-08 7:10
Raport bieżący 2/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku czytaj dalej


2020-01-07 18:31
Raport bieżący 1/2020 – Ujawnienie stanu posiadania akcji czytaj dalej


2019-10-21 17:11
Raport bieżący 30/2019 – Ujawnienie stanu posiadania –  zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy czytaj dalej


2019-10-08 11:17
Raport bieżący 29/2019 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2019-09-24 17:12
Raport bieżący 28/2019 – Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych czytaj dalej


2019-08-29 14:30
Raport bieżący 27/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2019-08-07 17:28
Raport bieżący 26/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2019-08-07 15:29
Raport bieżący 25/2019 – Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2019-07-04 17:21
Raport bieżący 24/2019 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 2Q 2019 czytaj dalej


2019-06-12 18:59
Raport bieżący 23/2019 – Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego czytaj dalej


2019-06-11 18:59
Raport bieżący 22/2019 – Uzupełnienie informacji w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2019-05-24 17:50
Raport bieżący 21/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu czytaj dalej


2019-05-24 17:44
Raport bieżący 20/2019 – Informacja na temat dywidendy czytaj dalej


2019-05-24 17:37
Raport bieżący 19/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki czytaj dalej


2019-05-09 16:13
Raport bieżący 18/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2019-04-26 21:19
Raport bieżący 17/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2019-04-25 15:57
RAPORT BIEŻĄCY 16/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2019-04-23 16:02
RAPORT BIEŻĄCY 15/2019 – Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy czytaj dalej


2019-04-18 08:42
RAPORT BIEŻĄCY 14/2019 – Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy czytaj dalej


2019-04-04 17:01
RAPORT BIEŻĄCY 13/2019 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 1Q 2019 czytaj dalej


2019-03-21 17:04
RAPORT BIEŻĄCY 12/2019 – Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za okres zakończony 30 czerwca 2019 roku czytaj dalej


2019-03-08 15:03
RAPORT BIEŻĄCY 11/2019 – Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2019-02-11 16:23
RAPORT BIEŻĄCY 10/2019 – Zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej czytaj dalej


2019-01-18 15:25
RAPORT BIEŻĄCY 9/2019 – Oświadczenia Członka Rady Nadzorczej czytaj dalej


2019-01-17 13:42
RAPORT BIEŻĄCY 8/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu czytaj dalej


2019-01-17 13:39
RAPORT BIEŻĄCY 7/2019 – Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 17.01.2019r. czytaj dalej


2019-01-14 16:20
RAPORT BIEŻĄCY 6/2019 – Przerwa w obradach NZWA czytaj dalej


2019-01-14 16:15
RAPORT BIEŻĄCY 5/2019 -Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej czytaj dalej


2019-01-14 16:12
RAPORT BIEŻĄCY 4/2019 – Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14.01.2019r. czytaj dalej


2019-01-09 14:25
RAPORT BIEŻĄCY 3/2019 – Projekt uchwały do zgłoszonej zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku czytaj dalej


2019-01-07 17:18
RAPORT BIEŻĄCY 2/2019 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2018-12-24 11:57
RAPORT BIEŻĄCY 25/2018 – Zamiar zgłoszenia kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2018-12-21 14:18
RAPORT BIEŻĄCY 24/2018 – Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku. czytaj dalej


2018-12-17 11:28
RAPORT BIEŻĄCY 23/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2018-12-13 09:41
RAPORT BIEŻĄCY 22/2018 – Zawarcie umowy na dystrybucję gry Fishing Clash na rynku chińskim czytaj dalej


2018-10-05 10:12
RAPORT BIEŻĄCY 21/2018 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2018-08-27 19:04
Raport bieżący 20/2018 – Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2018-07-10 09:33
RAPORT BIEŻĄCY 19/2018 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2018-07-10 09:27
RAPORT BIEŻĄCY 18/2018 – Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za okres zakończony 30 czerwca 2018 roku czytaj dalej


2018-07-05 12:13
RAPORT BIEŻĄCY 17/2018 – Rejestracja zmian statutu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2018-06-06 15:40
RAPORT EBI 1/2018 – Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 czytaj dalej


2018-06-07 18:09
RAPORT BIEŻĄCY 16/2018 – Informacje na temat zakończonej oferty publicznej czytaj dalej


2018-05-11 00:44
RAPORT BIEŻĄCY 15/2018 – Informacje na temat zakończonej oferty publicznej czytaj dalej


2018-05-11 00:35
RAPORT BIEŻĄCY 14/2018 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji oraz ustalenie daty pierwszego notowania na GPW czytaj dalej


2018-05-11 00:32
RAPORT BIEŻĄCY 13/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2018-05-11 00:27
RAPORT BIEŻĄCY 12/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2018-05-11 00:24
RAPORT BIEŻĄCY 11/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach spółki czytaj dalej


2018-05-11 00:19
RAPORT BIEŻĄCY 10/2018 – Ujawnienie stanu posiadania czytaj dalej


2018-05-11 00:14
Raport bieżący 9/2018 – Ujawnienie stanu posiadania czytaj dalej


2018-05-11 16:27
Raport bieżący 8/2018 – Ujawnienie stanu posiadania czytaj dalej


2018-05-09 16:13
Raport bieżący 7/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku czytaj dalej


2018-05-09 19:50
Raport bieżący 6/2018 – Asymilacja akcji
czytaj dalej


2018-05-09 19:45
Raport bieżący 5/2018 Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego  czytaj dalej


2018-05-09 19:31
Raport bieżący 4/2018 – Przydział Akcji Oferowanych czytaj dalej


2018-05-09 19:31
Raport bieżący 3/2018 – Rejestracja akcji w KDPW czytaj dalej


2018-05-09 19:21
Raport bieżący 2/2018 – Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym czytaj dalej


2018-05-09 18:56
Raport bieżący 1/2018 – Przydzielenie dostępu do ESPI czytaj dalej

Dane finansowe


Dane finansowe w pliku Excel za lata 2015-2020

 

* Zamiarem Spółki jest prezentowanie danych za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców. Spółka wskazuje jednak, że do 2016 roku sprawozdania finansowe Spółki sporządzane były zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po tym czasie sprawozdania są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Na potrzeby złożenia prospektu emisyjnego (w celu dopuszczenia akcji do obrotu) Spółka sporządziła Historyczną Informację Finansową zgodnie z MSSF za lata 2015-2017. W związku z tym, mając na uwadze ciągłość i porównywalność informacji, spółka prezentuje dane począwszy od 1.01.2015.

Akcje

Nazwa TSGAMES
Nazwa/ticker GPW TEN
na GPW od 11 maja 2018
Rynek/Segment GPW, rynek podstawowy
Sektor GPW Gry
Przynależność do Indeksów WIG.GAMES, mWIG40TR, WIG-Poland, InvestorMS, mWIG40, WIG
ISIN PLTSQGM00016
Liczba wyemitowanych akcji notowanych na GPW 7 241 245
Liczba akcji w wolnym obrocie (free float) 48,85%

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Ten Square Games S.A. wynosi 726 731,10 zł i dzieli się na 7 267 311  akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Liczba akcji/głosów wg stanu na dzień 31 sierpnia 2020r.


Porozumienie akcjonariuszy Spółki z dnia 21.10.2019 roku dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki i zgodnego wykonywania praw głosu z akcji Spółki (raport bieżący nr 30/2019). Stronami porozumienia akcjonariuszy są m.in. Maciej Popowicz (2 119 024 akcji – 29,16% głosów na 31.08.2020) oraz Arkadiusz Pernal (1.014.012 – 13,95% głosów na 31.08.2020).  

Dywidenda

Polityka dywidendy

Polityka Ten Square Games w zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy według obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na sytuację finansową Spółki, wyników działalności i potrzeb kapitałowych.

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie. Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę do 75% skonsolidowanego zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności i planów inwestycyjnych Spółki, począwszy od zysku za 2018 rok (pod warunkiem, że jednostkowy zysk netto pozwoli na wypłacenie takiej kwoty).

 

Dywidenda wypłacona z zysków za lata 2014-2019

Prezentacje

Video

Dobre praktyki

Dokumenty korporacyjne

2020

19-11-2020r.

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2020 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.

Spółka zapewnia możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i gorąco zachęca akcjonariuszy do wyboru tej formy uczestnictwa w NWZ.

Link do transmisji Walnego Zgromadzenia

Niezależnie od tego, Spółka podejmie wszelkie środki, jakie będą prawnie wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia uczestników, którzy zdecydują się na osobisty udział w Walnym Zgromadzeniu. 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Informacja o Akcjonariacie

 Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Ten Square Games S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

MATERIAŁY I DOKUMENTY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem

CV Arkadiusz Pernal

Raport bieżący 63/2020

FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Formularz pełnomocnictwa

Formularz wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

 Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej


21-04-2020r.

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 maja 2020 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.

Mając na uwadze sytuację związaną z wprowadzonym na terytorium Polski stanem epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Spółka zapewnia możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki gorąco zachęca do zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu. Taki udział jest bezpieczny, darmowy, wygodny i zdecydowanie ogranicza ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2, co w obecnych czasach jest kluczowe dla całego naszego społeczeństwa. #zostań w domu!

Niezależnie od tego, Spółka podejmie wszelkie środki, jakie będą prawnie wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia uczestników, którzy zdecydują się na osobisty udział w Walnym Zgromadzeniu.

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Informacja o Akcjonariacie

Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Ten Square Games S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

MATERIAŁY I DOKUMENTY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązująca w Ten Square Games S.A. [projekt]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25 – Regulamin Programu Motywacyjnego 2021-22 [projekt]

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 25 – Opinia Zarządu prawo poboru 2021-22

Załącznik nr 1 do Regulaminu (część uchwały nr 25) – Umowa Uczestnictwa 2021-22 [projekt]

Załącznik nr 2 do Regulaminu (część uchwały nr 25) – Oferta objęcia Akcji 2021-22 [projekt]

Załącznik 3 do Regulaminu (część uchwały nr 25) – Oświadczenie o objęciu akcji 2021-22 [projekt]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 – Wzór Umowy Sprzedaży Akcji Istniejących [projekt]

Materiały przedkładane ZWZ

Kandydatura na niezależnego członka Rady Nadzorczej M.Biłos

Kandydatura na niezależnego członka Rady Nadzorczej K. Stanisławska

 

FORMULARZE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Formularz pełnomocnictwa

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej

Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

 

 

2019

25-04-2019r.

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 maja 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Długosza 60.

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Informacja o Akcjonariacie

 

MATERIAŁY I DOKUMENTY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem

Materiały przedkładane ZWZ

 

FORMULARZE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Formularz pełnomocnictwa

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej

Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

 

 

2018

17-12-2018r.

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 stycznia 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Długosza 60.

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

 

MATERIAŁY I DOKUMENTY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem – aktualizacja

Regulamin WZA projekt

Informacja o Akcjonariacie

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

 

FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

Formularz pełnomocnictwa

Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym – przed aktualizacją

Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym – po aktualizacji

 

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte to określone przepisami prawa przedziały czasowe, w trakcie trwania których osoby pełniące obowiązki zarządcze w Ten Square Games S.A. nie mogą dokonywać żadnych transakcji na akcjach Ten Square Games S.A., udzielać rekomendacji oraz nakłaniać do ich zbycia lub nabycia.

Okresy zamknięte w 2021 roku:

2021-02-20 r. – 2021-03-22 r. – okres zamknięty w związku z publikacją raportów rocznych za 2020 rok

2021-04-24 r. – 2021-05-24 r. – okres zamknięty w związku z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku

2021-07-24 r. – 2021-08-23 r. – okres zamknięty w związku z publikacją raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku

2021-10-23 r. – 2021-11-22 r. – okres zamknięty w związku z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku

Wydarzenia

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 22 marca 2021 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 – 24 maja 2021 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 – 23 sierpnia 2021 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 – 22 listopada 2021 r.

Linki

Komisja Nadzoru Finansowego


Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych


Narodowy Bank Polski


Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Kontakt

TEN SQUARE GAMES S.A.
ul. Traugutta 45
50-416 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Numer

KRS: 0000704863

NIP: 8982196752

Wysokość kapitału zakładowego: PLN 726 731,10 (wpłacony w całości)
Inspektor Ochrony Danych:
Grzegorz Gierczyk, e-mail: dpo@tensquaregames.com

Kontakty z mediami i inwestorami indywidualnymi:
Martis Consulting
e-mail: tensquaregames@mc.com.pl
tel kom: +48 508 221 069
tel kom: +48 509 379 700

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami:
Bartłomiej Piekarski
e-mail: bartlomiej.piekarski@tensquaregames.com
tel kom:+48 667 872 742

         Informacje związane z powiadomieniami MAR: e-mail: mar@tensquaregames.com

         Wiadomości dotyczące walnego zgromadzenia proszę kierować na: e-mail:  wza@tensquaregames.com