INVESTOR RELATIONS

Aktualności

2020-03-23 17:40
Wyniki finansowe Ten Square Games za 2019 czytaj dalej


2019-11-26 10:33
Wyniki finansowe Ten Square Games za 1-3Q 2019 czytaj dalej


2019-10-08 12:00
Szacunkowe przychody Ten Square Games za 3Q 2019 czytaj dalej


2019-08-28 00:31
Wyniki finansowe Ten Square Games za I półrocze 2019 czytaj dalej


2019-07-05 09:04
Szacunkowe przychody Ten Square Games za 2Q 2019 czytaj dalej


2019-05-22 00:18
Wyniki finansowe Ten Square Games za 1Q 2019 czytaj dalej


2019-04-08 08:05
45,2 mln zł przychodów Ten Square Games w I kwartale 2019 czytaj dalej


2019-03-22 08:51
Dynamiczne wzrosty przychodów i zysków Ten Square Games w 2018 roku czytaj dalej


2019-03-21 10:57
TEN SQUARE GAMES w nowym indeksie giełdowym WIG.Games czytaj dalej


2019-01-09 12:30
Ten Square Games kandydatem na Mistrza GPW 2018 w plebiscycie „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl czytaj dalej


2019-01-07 19:42
Kolejny bardzo dobry kwartał Ten Square Games czytaj dalej


2018-12-13 10:57
Ten Square Games rozpoczyna proces pozyskania licencji na dystrybucję gry Fishing Clash w Chinach czytaj dalej


2018-11-20 17:59
Imponujący wzrost wyników spółki po trzech kwartałach czytaj dalej


2018-10-05 10:53
Duży wzrost przychodów Ten Square Games w trzecim kwartale 2018 czytaj dalej


2018-08-27 19:19
Rekordowe wyniki w historii spółki czytaj dalej


2018-07-26 16:06
WYWIAD Z MACIEJEM POPOWICZEM czytaj dalej


2018-07-10 10:09
Dynamiczny wzrost przychodów Ten Square Games w drugim kwartale 2018 r. czytaj dalej


2018-06-13 13:39
Arkadiusz Pernal o wynikach spółki za 1Q2018 czytaj dalej


2018-05-28 19:24
Rekordowe wyniki Ten Square Games w pierwszym kwartale 2018 r. napędzane globalnym sukcesem gry Fishing Clash czytaj dalej


2018-05-14 13:53
Ten Square Games debiutuje na głównym parkiecie GPW czytaj dalej


2018-05-10 09:34
Przychody z Fishing Clash przekroczyły w kwietniu 4,7 mln zł czytaj dalej


2018-05-09 14:14
Ten Square Games zadebiutuje na głównym rynku GPW w piątek 11 maja czytaj dalej


2018-04-23 10:31
Cena akcji Ten Square Games ustalona na 46 zł czytaj dalej


2018-04-17 10:28
Bardzo dobry początek kwietnia Fishing Clash czytaj dalej


2018-04-10 17:20
KNF zatwierdził Prospekt Emisyjny Ten Square Games czytaj dalej


2018-04-09 21:05
Fishing Clash osiągnęło w marcu rekordowe przychody czytaj dalej


2018-04-04 19:45
Fishing Clash z rekomendacjami App Store i Google Play czytaj dalej


2018-03-16 09:34
Złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego czytaj dalej


2018-03-16 09:33
Fishing Clash trafiła do graczy na całym świecie czytaj dalej


2018-03-16 09:31
Gry Ten Square Games pobrane już ponad 200 mln razy czytaj dalej

Profil działalności

100%

gier free-to-play

WYDANYCH TYTUŁÓW

POBRAŃ GIER (MLN)

MAU* (MLN)

Źródła przychodów

Kanały dystrybucji
Platformy dystrybucji

Zarząd

Maciej Popowicz

Prezes Zarządu

Maciej Popowicz jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Spółki od początku działalności w 2011 r. Równocześnie pełni funkcje Prezesa Zarządu spółek zależnych z Grupy Kapitałowej: Tiny Dragon Adventure Games Sp. z .o. oraz Play Cool Zombie Sport Games Sp. z o.o. Wcześniej współtworzył i zarządzał serwisem społecznościowym Nasza Klasa, na którym z sukcesem rozwinął jedną z pierwszych platform gier free-to-play.
Maciej Popowicz jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku informatyka. Ukończył kurs Management na ICAN Institute.

Zakres kompetencji: wsparcie produktowe, strategiczne

Arkadiusz Pernal

Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Pernal jest współzałożycielem i Wiceprezesem Spółki od początku działalności w 2011 r. Równocześnie pełni funkcję Członka Zarządu w spółkach zależnych TSG: Tiny Dragon Adventure Games Sp. z o.o. oraz Play Cool Zombie Sport Games Sp. z o.o. Wcześniej, przez 4 lata związany z serwisem społecznościowym Nasza Klasa, gdzie od 2007 r. pełnił funkcje członka Zarządu, a od 2009 r. Prezesa Zarządu.
Arkadiusz Pernal jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zakres kompetencji: działalność operacyjna

Magdalena Jurewicz

Członek zarządu

Magdalena Jurewicz posiada wykształcenie i doświadczenie finansowe, a obecnie pełni także funkcję Dyrektora Finansowego w TSG.
Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiała w Nasza Klasa Sp. z o.o., następnie zdobywała doświadczenie m.in.w EY w dziale Audytu we wrocławskim oddziale firmy.
Magdalena Jurewicz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz jest w trakcie zdobywania kwalifikacji CIMA (Chartered Institute of Management Accountants Professional Qualification)

Zakres kompetencji: finanse, kontrola wewnętrzna oraz zarządzanie zasobami spółki

Jednocześnie spółka Ten Square Games SA informuje, że Pani Magdalena Jurewicz i Pan Maciej Popowicz są rodzeństwem.

Rada nadzorcza

Maciej Zużałek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Zużałek posiada bogate doświadczenie w branży doradztwa strategicznego oraz venture capital, specjalizuje się w sektorze mediów i nowoczesnych technologii oraz opieki zdrowotnej. Od 2007 r. pełni funkcję dyrektora w Bridgepoint Sp. z o.o. s.k.
Maciej Zużałek posiada wykształcenie wyższe, ukończył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na kierunku Technologia Żywności oraz Uniwersytet Szczeciński na kierunku Zarządzanie i Marketing. Maciej Zużałek ukończył studia International Master of Business Administration (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Pan Maciej Zużałek nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz nie spełnia wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Rafał Olesiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Olesiński ma bogate doświadczenie doradcze, które zdobywał pracując w Rodl&Partner i PwC oraz  tworząc od 2005 roku niezależną firmę doradczą. Obecnie jest wspólnikiem i Partnerem Zarządzającym Olesiński i Wspólnicy Sp. k. oraz udziałowcem innych podmiotów świadczących usługi doradcze, w tym Saurus Grow Sp. z o.o. oraz pośrednio m.in. w O&W Analytics Sp. z o.o., Gałka Olesiński Business Support Sp. z o.o
Rafał Olesiński posiada wykształcenie prawnicze. Ukończył studia magisterskie oraz studia podyplomowe na kierunku Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto jest absolwentem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. W 2003 r. Rafał Olesiński ukończył aplikację adwokacką i jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Rafał Olesiński jest członkiem Rady Nadzorczej IZOBLOK SA z siedzibą w Chorzowie oraz IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf w Niemczech.

Pan Rafał Olesiński nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz nie spełnia wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Marcin Chruszczyński

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Chruszczyński posiada bogate doświadczenie w zakresie audytu, doradztwa biznesowego i finansów przedsiębiorstw. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu O&W Analytics Sp. z o.o., jednocześnie będąc udziałowcem tego podmiotu. Wcześniej pracował m.in. w Bank of New York Mellon, Nasza Klasa i PwC.
Marcin Chruszczyński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem kierunku Ekonomia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz kierunku Marketing w biznesie międzynarodowym w Hogeschool Brabant w Bredzie. Marcin Chruszczyński jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountents).

Pan Marcin Chruszczyński spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Maciej Marszałek

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Marszałek posiada bogate doświadczenie w branży finansowej, przez wiele lat pracował w Banku Millennium oraz Link4, a od 2014 r. pracuje w Grupie AXA, obecnie jako Chief Digital & Data Officer.
Maciej Marszałek posiada wykształcenie wyższe, w 2010 r. ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalizacja Psychologia w Biznesie, na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ponadto ukończył International Management na SKEMA Business School, Universite Cote D’Azur we Francji.

Pan Maciej Marszałek spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Tomasz Drożdżyński

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Drożdżyński od 2007 r. związany jest z branżą nowych technologii. Doświadczenie zdobywał pełniąc funkcje zarządcze w Wykop Sp. z o.o., Tablica Sp. z o.o., Allegro Sp. z o.o. i Grey Wizard Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Gamesture Sp. zo.o.
Tomasz Drożdżyński posiada wykształcenie średnie.

Pan Tomasz Drożdżyński spełnia kryteria niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz spełnia wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Wiktor Schmidt

Członek Rady Nadzorczej

Wiktor Schmidt posiada wieloletnie doświadczenie w branży nowych technologii. Z sukcesem założył i prowadzi firmę Netguru, która została nagrodzona w konkursie Deloitte Fast 50 Awords 2014 i Forbes Diamond 2015.
Wiktor Schmidt posiada wyższe wykształcenie. Ukończył kierunek Automatyka i Robotyka na Politechnice Poznańskiej uzyskując tytuł Magistra Inżyniera. Ukończył również Harvard Program „Growing Technology Based Business”. Obecnie bierze udział w Network Champion, Leadership Development Network, YPO.

Pan Wiktor Schmidt spełnia kryteria niezależności określonych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz spełnia wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

Milena Olszewska-Miszuris

Członek rady nadzorczej

Milena Olszewska-Miszuris posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, związane z analizą i wyceną m.in. spółek z sektora IT. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., spółki doradczej specjalizującej się w budowaniu wartości oraz szkoleniach.

Absolwentka dwóch kierunków Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Metod Ilościowych i Systemów Informacyjnych oraz Finansów i Bankowości ze specjalizacją Bankowość Inwestycyjna. Posiada trzy międzynarodowe tytuły z zakresu finansów: CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting).

Pani Milena Olszewska – Miszuris spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

SKŁAD KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ TEN SQUARE GAMES SA
od dnia 01.09.2019 r.
MARCIN CHRUSZCZYŃSKI – PRZEWODNICZĄCY KOMITETU AUDYTU

MACIEJ MARSZAŁEK – CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

RAFAŁ OLESIŃSKI – CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

MILENA OLSZEWSKA – MISZURIS CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421).


SKŁAD KOMITETU DS. NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ TEN SQUARE GAMES SA
od dnia 22.11.2019 r.

MILENA OLSZEWSKA – MISZURIS – PRZEWODNICZĄCA KOMITETU

MACIEJ ZUŻAŁEK – CZŁONEK KOMITETU

WIKTOR SCHMIDT – CZŁONEK KOMITETU

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Strategia rozwoju


Otoczenie rynkowe

RYNEK GIER MOBILNYCH

RYNEK REKLAMY W GRACH MOBILNYCH

Reklamy stanowią drugie najważniejsze źródło przychodów producentów gier F2P.

KLUCZOWE TRENDY

Historia

Zespół Ten Square Games działa pod kierownictwem Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala, którzy wcześniej z sukcesem stworzyli pierwszy portal społecznościowy o zasięgu ogólnopolskim – Nasza Klasa (nk.pl).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu portalem społecznościowym, założyciele Spółki zyskali kompetencje w modelu biznesowym F2P oraz dostrzegli istotny potencjał rynku gier F2P.

Na bazie wniosków z analizy funkcjonowania portalu oraz obserwacji zachowania jego użytkowników, w pierwszych latach działalności postanowiono skoncentrować się głównie na grach udostępnianych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W kolejnych latach działalności Grupa rozwinęła kompetencje w zakresie produkcji i wydawania gier mobilnych, a od 2015 roku koncentruje się na tworzeniu gier mobilnych, sukcesywnie rozwijając nowe formaty produkcji.

Grupa kapitałowa

Audytor

Audytorem badającym sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2019-2021 jest PKF Consult Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Reguła dot. wyboru audytora.

Raporty okresowe

2020-03-23 17:06
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2019 czytaj dalej


2020-03-23 17:06
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY 2019 czytaj dalej


2019-11-26 17:03
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 3Q 2019 czytaj dalej


2019-08-28 00:02
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019 czytaj dalej


2019-05-22 00:03
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 2019 czytaj dalej


2019-03-21 17:04
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2018 czytaj dalej


2019-03-21 17:01
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY 2018 czytaj dalej


2018-11-20 17:40
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 3Q 2018 czytaj dalej


2018-08-27 18:29
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018 czytaj dalej


2018-05-28 17:02
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 2018 czytaj dalej

Raporty bieżące

2020-04-08 13:54
Raport bieżący 16/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-04-07 20:34
Raport bieżący 15/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-04-03 13:22
Raport bieżący 14/2020 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2020-03-24 17:21
Raport bieżący 13/2020 – Oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję otrzymane od Pani Mileny Olszewskiej-Miszuris czytaj dalej


2020-02-24 17:22
Raport bieżący 12/2020 – Informacja o szacunkowej efektywnej stopie podatkowej za 2019 rok czytaj dalej


2020-02-03 17:38
Raport bieżący 11/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-01-31 15:36
Raport bieżący 10/2020 – Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2020-01-31 15:19
Raport bieżący 9/2020 – Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze czytaj dalej


2020-01-29 15:56
Raport bieżący 8/2020 – Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu czytaj dalej


2020-01-28 17:22
Raport bieżący 7/2020 – Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu czytaj dalej


2020-01-21 12:58
Raport bieżący 6/2020 – Zmiana adresu siedziby Emitenta czytaj dalej


2020-01-17 08:50
Raport bieżący 5/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-01-15 16:06
Raport bieżący 4/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2020-01-08 7:17
Raport bieżący 3/2020 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 4Q2019 czytaj dalej


2020-01-08 7:10
Raport bieżący 2/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku czytaj dalej


2020-01-07 18:31
Raport bieżący 1/2020 – Ujawnienie stanu posiadania akcji czytaj dalej


2019-10-21 17:11
Raport bieżący 30/2019 – Ujawnienie stanu posiadania –  zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy czytaj dalej


2019-10-08 11:17
Raport bieżący 29/2019 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2019-09-24 17:12
Raport bieżący 28/2019 – Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych czytaj dalej


2019-08-29 14:30
Raport bieżący 27/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2019-08-07 17:28
Raport bieżący 26/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2019-08-07 15:29
Raport bieżący 25/2019 – Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2019-07-04 17:21
Raport bieżący 24/2019 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 2Q 2019 czytaj dalej


2019-06-12 18:59
Raport bieżący 23/2019 – Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego czytaj dalej


2019-06-11 18:59
Raport bieżący 22/2019 – Uzupełnienie informacji w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2019-05-24 17:50
Raport bieżący 21/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu czytaj dalej


2019-05-24 17:44
Raport bieżący 20/2019 – Informacja na temat dywidendy czytaj dalej


2019-05-24 17:37
Raport bieżący 19/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki czytaj dalej


2019-05-09 16:13
Raport bieżący 18/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2019-04-26 21:19
Raport bieżący 17/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2019-04-25 15:57
RAPORT BIEŻĄCY 16/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2019-04-23 16:02
RAPORT BIEŻĄCY 15/2019 – Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy czytaj dalej


2019-04-18 08:42
RAPORT BIEŻĄCY 14/2019 – Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy czytaj dalej


2019-04-04 17:01
RAPORT BIEŻĄCY 13/2019 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 1Q 2019 czytaj dalej


2019-03-21 17:04
RAPORT BIEŻĄCY 12/2019 – Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za okres zakończony 30 czerwca 2019 roku czytaj dalej


2019-03-08 15:03
RAPORT BIEŻĄCY 11/2019 – Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2019-02-11 16:23
RAPORT BIEŻĄCY 10/2019 – Zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej czytaj dalej


2019-01-18 15:25
RAPORT BIEŻĄCY 9/2019 – Oświadczenia Członka Rady Nadzorczej czytaj dalej


2019-01-17 13:42
RAPORT BIEŻĄCY 8/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu czytaj dalej


2019-01-17 13:39
RAPORT BIEŻĄCY 7/2019 – Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 17.01.2019r. czytaj dalej


2019-01-14 16:20
RAPORT BIEŻĄCY 6/2019 – Przerwa w obradach NZWA czytaj dalej


2019-01-14 16:15
RAPORT BIEŻĄCY 5/2019 -Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej czytaj dalej


2019-01-14 16:12
RAPORT BIEŻĄCY 4/2019 – Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14.01.2019r. czytaj dalej


2019-01-09 14:25
RAPORT BIEŻĄCY 3/2019 – Projekt uchwały do zgłoszonej zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku czytaj dalej


2019-01-07 17:18
RAPORT BIEŻĄCY 2/2019 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2018-12-24 11:57
RAPORT BIEŻĄCY 25/2018 – Zamiar zgłoszenia kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2018-12-21 14:18
RAPORT BIEŻĄCY 24/2018 – Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku. czytaj dalej


2018-12-17 11:28
RAPORT BIEŻĄCY 23/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2018-12-13 09:41
RAPORT BIEŻĄCY 22/2018 – Zawarcie umowy na dystrybucję gry Fishing Clash na rynku chińskim czytaj dalej


2018-10-05 10:12
RAPORT BIEŻĄCY 21/2018 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2018-08-27 19:04
Raport bieżący 20/2018 – Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2018-07-10 09:33
RAPORT BIEŻĄCY 19/2018 – Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży czytaj dalej


2018-07-10 09:27
RAPORT BIEŻĄCY 18/2018 – Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za okres zakończony 30 czerwca 2018 roku czytaj dalej


2018-07-05 12:13
RAPORT BIEŻĄCY 17/2018 – Rejestracja zmian statutu Ten Square Games S.A. czytaj dalej


2018-06-06 15:40
RAPORT EBI 1/2018 – Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 czytaj dalej


2018-06-07 18:09
RAPORT BIEŻĄCY 16/2018 – Informacje na temat zakończonej oferty publicznej czytaj dalej


2018-05-11 00:44
RAPORT BIEŻĄCY 15/2018 – Informacje na temat zakończonej oferty publicznej czytaj dalej


2018-05-11 00:35
RAPORT BIEŻĄCY 14/2018 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji oraz ustalenie daty pierwszego notowania na GPW czytaj dalej


2018-05-11 00:32
RAPORT BIEŻĄCY 13/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2018-05-11 00:27
RAPORT BIEŻĄCY 12/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki czytaj dalej


2018-05-11 00:24
RAPORT BIEŻĄCY 11/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach spółki czytaj dalej


2018-05-11 00:19
RAPORT BIEŻĄCY 10/2018 – Ujawnienie stanu posiadania czytaj dalej


2018-05-11 00:14
Raport bieżący 9/2018 – Ujawnienie stanu posiadania czytaj dalej


2018-05-11 16:27
Raport bieżący 8/2018 – Ujawnienie stanu posiadania czytaj dalej


2018-05-09 16:13
Raport bieżący 7/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku czytaj dalej


2018-05-09 19:50
Raport bieżący 6/2018 – Asymilacja akcji
czytaj dalej


2018-05-09 19:45
Raport bieżący 5/2018 Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego  czytaj dalej


2018-05-09 19:31
Raport bieżący 4/2018 – Przydział Akcji Oferowanych czytaj dalej


2018-05-09 19:31
Raport bieżący 3/2018 – Rejestracja akcji w KDPW czytaj dalej


2018-05-09 19:21
Raport bieżący 2/2018 – Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym czytaj dalej


2018-05-09 18:56
Raport bieżący 1/2018 – Przydzielenie dostępu do ESPI czytaj dalej

Dane finansowe


Dane finansowe w pliku Excel za lata 2015-2019

 

* Zamiarem Spółki jest prezentowanie danych za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców. Spółka wskazuje jednak, że do 2016 roku sprawozdania finansowe Spółki sporządzane były zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po tym czasie sprawozdania są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Na potrzeby złożenia prospektu emisyjnego (w celu dopuszczenia akcji do obrotu) Spółka sporządziła Historyczną Informację Finansową zgodnie z MSSF za lata 2015-2017. W związku z tym, mając na uwadze ciągłość i porównywalność informacji, spółka prezentuje dane począwszy od 1.01.2015.

Current report 13/2020

Statement of resignation from applying for re-election received from Ms Milena Olszewska-Miszuris

Czytaj więcej

Raport bieżący 15/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
Czytaj więcej

CURRENT REPORT 15/2020

Notification of transactions in the Company’s shares
Czytaj więcej

CURRENT REPORT 16/2020

Notification of transactions in the Company’s shares

Czytaj więcej

Akcje

Nazwa TSGAMES
Nazwa/ticker GPW TEN
na GPW od 11 maja 2018
Rynek/Segment GPW, rynek podstawowy
Sektor GPW Gry
Przynależność do Indeksów WIG.GAMES, mWIG40TR, WIG-Poland, InvestorMS, mWIG40, WIG
ISIN PLTSQGM00016
Liczba wyemitowanych akcji notowanych na GPW 7 225 000
Liczba akcji nienotowanych na GPW 16 245
Liczba akcji w wolnym obrocie (free float) 48,85%

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Ten Square Games S.A. wynosi 724 124,50 zł i dzieli się na 7 241 245 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Liczba akcji/głosów na 31.01.2020.


Porozumienie akcjonariuszy Spółki z dnia 21.10.2019 roku dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki i zgodnego wykonywania praw głosu z akcji Spółki (raport bieżący nr 30/2019). Stronami porozumienia akcjonariuszy są m.in. Maciej Popowicz (2.200.788 akcji – 30,39% głosów na 29.01.2020) oraz Arkadiusz Pernal (1.053.138 – 14,54% głosów na 29.01.2020) – Członkowie Zarządu

Dywidenda

Polityka dywidendy

Polityka Ten Square Games w zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy według obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na sytuację finansową Spółki, wyników działalności i potrzeb kapitałowych.

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie. Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę do 75% skonsolidowanego zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności i planów inwestycyjnych Spółki, począwszy od zysku za 2018 rok (pod warunkiem, że jednostkowy zysk netto pozwoli na wypłacenie takiej kwoty).

 

Dywidenda wypłacona z zysków za lata 2014-2018

Prezentacje

Video

Dobre praktyki

Dokumenty korporacyjne

2019

25-04-2019r.

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 maja 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Długosza 60.

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Informacja o Akcjonariacie

 

MATERIAŁY I DOKUMENTY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem

Materiały przedkładane ZWZ

 

FORMULARZE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Formularz pełnomocnictwa

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej

Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

 

 

2018

17-12-2018r.

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 stycznia 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Długosza 60.

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

 

MATERIAŁY I DOKUMENTY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem – aktualizacja

Regulamin WZA projekt

Informacja o Akcjonariacie

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

 

FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

Formularz pełnomocnictwa

Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym – przed aktualizacją

Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym – po aktualizacji

 

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte to określone przepisami prawa przedziały czasowe, w trakcie trwania których osoby pełniące obowiązki zarządcze w Ten Square Games S.A. nie mogą dokonywać żadnych transakcji na akcjach Ten Square Games S.A., udzielać rekomendacji oraz nakłaniać do ich zbycia lub nabycia.

Okresy zamknięte w 2020 roku:

22.02.2020 r. – 23.03.2020 r. – okres zamknięty w związku z publikacją raportów rocznych za 2018 rok

25.04.2020 r. – 25.05.2020 r. – okres zamknięty w związku z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

25.07.2020 r. – 24.08.2020 r. – okres zamknięty w związku z publikacją raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

24.10.2020 r. – 23.11.2020 r. – okres zamknięty w związku z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

Wydarzenia

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 23 marca 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 – 25 maja 2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 – 24 sierpnia 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 – 23 listopada 2020 r.

Linki

Komisja Nadzoru Finansowego


Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych


Narodowy Bank Polski


Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Kontakt

TEN SQUARE GAMES S.A.
ul. Traugutta 45
50-416 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Numer

KRS: 0000704863

NIP: 8982196752

Wysokość kapitału zakładowego: PLN 724 124,50 (wpłacony w całości)
Inspektor Ochrony Danych:
Grzegorz Gierczyk, e-mail: dpo@tensquaregames.com

Kontakty z mediami i inwestorami indywidualnymi:
Piotr Piotrowski
e-mail: piotr.piotrowski@ccgroup.pl
tel kom: +48 697 613 010

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami:
Bartłomiej Piekarski
e-mail: bartlomiej.piekarski@tensquaregames.com
tel kom:+48 667 872 742

         Informacje związane z powiadomieniami MAR: e-mail: mar@tensquaregames.com

         Wiadomości dotyczące walnego zgromadzenia proszę kierować na: e-mail:  wza@tensquaregames.com

 

Loading...