News.

2019

CHANGES OF TERMS OF SERVICES PROVIDED BY COMPANIES IN THE TEN SQUARE GAMES GROUP.

12 Jul 19
3 minutes

On August 14, 2019 the new Terms of Services for companies in the Ten Square Games group shall come into force.

The changes will introduce uniform terms of providing services for all Users of our games. The existing terms for the provision of services for individual games shall be replaced by one comprehensive version of Terms of Services.

Users who have an Account (i.e. registered players), are entitled to terminate the provision of services agreement, if they do not accept the new Terms of Services.

The notice of termination may be submitted until the provisions of the new Terms of Services come into force, i.e. until 14 August 2019, by sending a message via the communication channels available in games of the Ten Square Games group or via the “support” tab on tensquaregames.com.

At the same time, we would like to inform all concerned of the introduction of the Privacy and Cookie Policy of companies in the Ten Square Games group on August 14, 2019. This Privacy Policy shall not change the current rules governing the processing of Users’ personal information by companies in the Ten Square Games group. The purpose of the new Privacy Policy is to better inform Users about the principles of processing personal data, while the Cookie Policy outlines the types of cookies used and how they are managed.

The content of the Terms of Services, Privacy Policy and Cookie Policy can be found here:

TERMS OF SERVICE

COOKIE POLICY

PRIVACY POLICY

In case of any questions related to our Terms of Services, Privacy Policy or Cookie Policy, please contact us. 


WERSJA POLSKA

ZMIANY W REGULAMINACH SPÓŁEK Z GRUPY TEN SQUARE GAMES

Z dniem 14 sierpnia 2019 roku wchodzi w życie nowy Regulamin świadczenia usług przez spółki z grupy Ten Square Games.

Zmiany wprowadzają ujednolicenie zasad świadczenia usług dla wszystkich Użytkowników naszych gier. Obowiązujące dotychczas Regulaminy świadczenia usług dla poszczególnych gier zastępuje jeden, kompleksowy Regulamin.

Użytkownikowi, który posiada Konto (jest zarejestrowanym graczem), przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy można złożyć do czasu wejścia w życie postanowień nowego Regulaminu tj. do dnia 14 sierpnia 2019 roku, wysyłając wiadomość z dostępnych kanałów komunikacyjnych w grach grupy Ten Square Games lub poprzez zakładkę support na stronie tensquaregames.com.

Informujemy także o wprowadzeniu – także z dniem 14 sierpnia 2019 roku – Polityki prywatności i Polityki cookie spółek z grupy Ten Square Games. Polityka prywatności nie zmienia obecnie obowiązujących zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez spółki z grupy Ten Square Games. Celem nowej Polityki prywatności jest pełniejsze poinformowanie Użytkowników o zasadach przetwarzania danych osobowych, natomiast Polityka cookie wyjaśnia rodzaje stosowanych plików cookie i sposoby zarządzania nimi.

Z treścią Regulaminu, Polityki prywatności oraz Polityki cookie można zapoznać się tutaj:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu, Polityki prywatności lub Polityki cookies zachęcamy do kontaktu.

see also .

20 Nov 23

Ten Square Games Group Thrives in Q3 2023: Solid Growth and announcement of share buyback program worth up to PLN 115 million in 2024.

Ten Square Games Group (TSG) reported in Q3 2023 record high quarterly Adjusted EBITDA in…

read more
14 Nov 20

To be a developer or a game developer, that is the question!

Have you ever wondered  what the difference between working at a game development company and…

read more
27 Nov 15

Soul Box is taking over the world!

We're proud to announce that Soul Box, our new game for mobile devices , is…

read more
24 Aug 18

Reasons why you’d like to work at Ten Square Games

Do you dream that you’ll have an ideal job with many career paths and the…

read more