Raport bieżący 34/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 20 maja 2020 roku zawierającego wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ten Square Games S.A., które odbyło się w dniu 20.05.2020 roku. Przedmiotem korekty jest uzupełnienie wykazu o akcjonariusza – Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przesyła skorygowany wykaz akcjonariuszy.

Załączniki:
Wykaz akcjonariuszy ZWZ 20052020 korekta

Loading...