Raport bieżący 42/2020

 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że dzisiaj (18 czerwca 2020 r.) wpłynęło do Spółki zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki złożone przez Arkadiusza Pernala w imieniu członków porozumienia akcjonariuszy.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku. 

Zawiadomienie_o_zmianie_stanu_posiadania_porozumienie.pdf

Loading...