Raport bieżący 47/2020

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A – porozumienie akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że dzisiaj (10 lipca 2020 r.) wpłynęło do Spółki zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki złożone przez Arkadiusza Pernala w imieniu członków porozumienia akcjonariuszy.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku. 

Załączniki:
Zawiadomienie_o_zmianie_stanu_posiadania_aneks_do_porozumienia.pdf

Loading...