Raport bieżący 61/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Dominiki Schmidt – osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Panem Wiktorem Schmidt.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki:

Powiadomienie_o_transakcji.pdf


Loading...