Reports.

Current

CURRENT REPORT 1/2018 .

3 April 2019

This report was not published in English

Przydzielenie dostępu do ESPI

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Treść raportu:

Zarząd spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”). W związku z powyższym, od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.