Reports.

Current

CURRENT REPORT 10/2018 .

3 April 2019

This report was not published in English

Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 9.05.2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.