Reports.

Current

CURRENT REPORT 2/2019 .

3 April 2019

This report was not published in English

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Ten Square Games w czwartym kwartale 2018 roku wyniosły 42,5 mln zł w porównaniu do 10 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, które będzie opublikowane 21 marca 2019 roku.

Przychody 4Q 2017 – 10,0 mln

Przychody 3Q 2018 – 35,4 mln

Przychody 4Q 2018 – 42,5 mln

Y/Y –> +325%

Q/Q -> +20%