Reports.

Current

CURRENT REPORT 25/2018 .

3 April 2019

This report was not published in English

Zamiar zgłoszenia kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie („ NN OFE”) będącego akcjonariuszem Spółki zgłoszenie kandydatury Pani Mileny Olszewskiej-Miszuris na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura Pani Mileny Olszewskiej-Miszuris wpłynęła w związku ze zwołanym na dzień 14 stycznia 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje przesłany przez NN OFE życiorys kandydatki wraz z pismem przewodnim otrzymanym on NN OFE.