Reports.

Current

CURRENT REPORT 5/2019 .

3 April 2019

This report was not published in English

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powołano Panią Milenę Olszewską-Miszuris do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. Treść uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej została opublikowana w RB 4/2019 w dniu 14 stycznia 2019 r. Do niniejszego raportu załączono życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej zawierający informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
Pani Milena Olszewska-Miszuris złożyła oświadczenia, że spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską i ustawę o biegłych rewidentach.
Pozostałe oświadczenia wymagane zgodnie z przepisami prawa zostaną opublikowane niezwłocznie po uzyskaniu ich przez Zarząd od nowego Członka Rady Nadzorczej.

Załączniki