Reports.

Current

CURRENT REPORT 6/2019 .

3 April 2019

This report was not published in English

Przerwa w obradach NZWA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. w dniu 14 stycznia 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do 17 stycznia 2019 roku, do godziny 10.00. Obrady będą kontynuowane we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Długosza 60.