Reports.

Current

CURRENT REPORT 8/2019 .

3 April 2019

This report was not published in English

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70  pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2019 oraz 17.01.2019 (po przerwie).