Reports.

Current

CURRENT REPORT 9/2019 .

3 April 2019

This report was not published in English

Oświadczenia Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 opublikowanego w dniu 14.01.2019r. informuje, że otrzymał od nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Pani Mileny Olszewskiej-Miszuris oświadczenia:

Pani Milena Olszewska-Miszuris nie prowadzi w żadnej formie działalności, która jest konkurencyjna do Emitenta.

Pani Milena Olszewska-Miszuris nie była skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pani Milena Olszewska-Miszuris nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.