prospekt emisyjny
prezentacja inwestorska

Ten Square Games jest jednym z czołowych polskich producentów gier mobilnych i przeglądarkowych oferowanych w modelu F2P.

SPECJALIZACJA W GRACH F2P

REGULARNIE WYPŁACANA DYWIDENDA

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE GRAMI

STABILNY SAMOFINANSUJĄCY SIĘ MODEL BIZNESOWY

POTWIERDZONE KNOW-HOW MONETYZACJI PRZEZ MIKROPŁATNOŚCI ORAZ REKLAMY

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA BUSINESS INTELLIGENCE

EVERGREEN
Gry typu mid-core

Gry mobilne oraz przeglądarkowe

Monetyzacja przez mikropłatności

Złożona fabuła

Długi cykl życia

GAME FACTORY
Gry typu casual

Gry mobilne o przystępnej fabule

Monetyzacja przez reklamy

Niskie jednostkowe koszty produkcji

Duży ruch organiczny dzięki
cross-promocji

LEGACY
Gry typu mid-core

Gry mobilne oraz przeglądarkowe

Monetyzacja przez mikropłatności

Dywersyfikacja tematyki gier

Cele Strategiczne

Obecnie

Strategia zrównoważonego wzrostu
100%

Produkcji finansowanej
z cash flow

3

Filary działalności finansowane z własnych środków

Perspektywa 2018-2019/20

Kontynuacja i rozwinięcie strategii
2

Duże produkcje roczne

100

Małych produkcji typu Game Factory rocznie

cel

GLOBALNY BLOCKBUSTER

Kluczowe obszary strategii

Doświadczenie
(business intelligence)

Ten Square Games od 6 lat rozwija gry w segmencie F2P. W tym czasie Grupa opracowała autorski system nowoczesnych narzędzi Business Intelligence integrujący zewnętrzne bazy danych oraz umożliwiający prowadzenie złożonych analiz dotyczących zachowania i preferencji graczy.
System pozwala na optymalizację rozgrywki oraz testowanie skuteczności nowych rozwiązań.

Game Factory
(obszary tematyczne)

Poza dywersyfikacją przychodów poprzez reklamy, tworzenie gier typu Game Factory zapewnia Grupie możliwość efektywnego kosztowo testowania atrakcyjności nowych obszarów tematycznych. Uzyskane w ten sposób informacje dotyczące aktualnych trendów oraz preferencji graczy stanowią cenną wiedzę przy wyborze tematyki kolejnych produkcji klasy Evergreen.

Zespół Mango
(nowe mechanizmy rozgrywki)

Celem zespołu Mango jest przygotowanie nowych rodzajów gier klasy Evergreen bazujących na silnikach pozwalających na rywalizację wielu graczy w czasie rzeczywistym (tryb multiplayer) oraz mechanizmy zakładów pomiędzy użytkownikami.

Liczba akcji

Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Ten Square Games S.A. obejmuje nie więcej niż 2.043.750 akcji, tj. 28,1% istniejących akcji Spółki, uprawniających do wykonywania do 28,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy.

Cena akcji

Cena akcji, po której przyjmowane są zapisy Inwestorów Indywidulnych, jest ceną maksymalną w ofercie publicznej i wynosi 48,00 zł za akcję. Informacja o cenie maksymalnej została zamieszczona w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 10 kwietnia 2018 r.

10 kwietnia 2018
Publikacja Prospektu emisyjnego zawierającego cenę maksymalną
12-18 kwietnia 2018
Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych
20 kwietnia 2018
Opublikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
20-24 kwietnia 2018
Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych
25 kwietnia 2018
Przydział Akcji Oferowanych
11 maja 2018
Zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW
  • DM mBanku
  • DM Banku Ochrony Środowiska
  • CDM Pekao
  • DM Pekao
  • BM Alior Banku
  • BM ING

Prospekt emisyjny (zatwierdzony przez KNF w dniu 10 kwietnia 2018 r.)

Komunikat aktualizujący nr 1 – lista POK (13 kwietnia 2018)

Informacja o ostatecznej cenie oraz liczbie akcji oferowanych (20 kwietnia 2018)

TEN SQUARE GAMES S.A.
Jana Długosza 60
51-162 Wrocław

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
e-mail: investors@tensquaregames.com
tel kom: +48 516 089 279