prospekt emisyjny
prezentacja inwestorska

Ten Square Games jest jednym z czołowych polskich producentów gier mobilnych i przeglądarkowych oferowanych w modelu F2P.

SPECJALIZACJA W GRACH F2P

REGULARNIE WYPŁACANA DYWIDENDA

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE GRAMI

STABILNY SAMOFINANSUJĄCY SIĘ MODEL BIZNESOWY

POTWIERDZONE KNOW-HOW MONETYZACJI PRZEZ MIKROPŁATNOŚCI ORAZ REKLAMY

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA BUSINESS INTELLIGENCE

Liczba akcji

Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Ten Square Games S.A. obejmuje nie więcej niż 2.043.750 akcji, tj. 28,1% istniejących akcji Spółki, uprawniających do wykonywania do 28,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy.

Cena akcji

Cena akcji, po której przyjmowane są zapisy Inwestorów Indywidulnych, jest ceną maksymalną w ofercie publicznej i wynosi 48,00 zł za akcję. Informacja o cenie maksymalnej została zamieszczona w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 10 kwietnia 2018 r.

10 kwietnia 2018
Publikacja Prospektu emisyjnego zawierającego cenę maksymalną
12-18 kwietnia 2018
Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych
20 kwietnia 2018
Opublikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
20-24 kwietnia 2018
Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych
25 kwietnia 2018
Przydział Akcji Oferowanych
11 maja 2018
Zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW
  • DM mBanku
  • DM Banku Ochrony Środowiska
  • CDM Pekao
  • DM Pekao
  • BM Alior Banku
  • BM ING

Prospekt emisyjny (zatwierdzony przez KNF w dniu 10 kwietnia 2018 r.)

Komunikat aktualizujący nr 1 – lista POK (13 kwietnia 2018)

Informacja o ostatecznej cenie oraz liczbie akcji oferowanych (20 kwietnia 2018)

TEN SQUARE GAMES S.A.
Jana Długosza 60
51-162 Wrocław

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
e-mail: investors@tensquaregames.com
tel kom: +48 516 089 279