Aktualności.

2018

Złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego.

16 mar 18
5 minuty

28 grudnia 2017 r.

Ten Square Games S.A. – jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkach, złożył Prospekt Emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.Spółka planuje w przyszłym roku zadebiutować na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

– „Wejście na giełdę to dla nas m.in. możliwość uzyskania rynkowej wyceny Ten Square Games. Wiele przykładów, również z sektora gier, udowadnia, że warszawska giełda to miejsce, gdzie dobre, rosnące spółki, są w stanie skutecznie budować wartość dla swoich akcjonariuszy. Dodatkowo, w naszej branży kluczowym czynnikiem determinującym sukces jest jakość oraz stabilność zespołu. Upublicznienie daje nam możliwość jeszcze silniejszego związania ze spółką kluczowych pracowników, którzy są lub mogą zostać jej akcjonariuszami.” – powiedział Maciej Popowicz, prezes Ten Square Games.
Ten Square Games to producent i wydawca przebojowych gier, w które grają miliony ludzi na całym świecie. Wśród nich najbardziej znane to „Fishing Clash”, „Let’s Fish” („Na ryby”), „Wild Hunt”, czy „Let’s Farm”.

Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego z sukcesem gry w modelu freetoplay). Od 2015 r. studio produkuje głównie gry na urządzenia mobilne, dystrybuowane w modelu F2P, nie zapominając przy tym o grach przeglądarkach, które w dalszym ciągu generują istotne przepływy pieniężne.
– „Sukces platformy gier free-to-play na nk.pl udowodnił potencjał tego modelu dystrybucji gier. Doświadczenia tam zebrane wykorzystaliśmy w Ten Square Games. W ciągu 6 lat z małego studia staliśmy się globalnym graczem zatrudniającym 100 wysokiej klasy specjalistów. W tym czasie nasze produkcje zostały zarejestrowane 210 mln razy.” – zaznaczył Maciej Popowicz.
– „Nasze największe sukcesy to produkcje takie, jak Let’s Fish oraz Fishing Clash. Pierwszy tytuł to najpopularniejsza gra wędkarska na świecie, a jesienny debiut drugiej gry był dużym sukcesem i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem graczy. Został również wyróżniony przez zespół redakcyjny App Store, co świadczy o wysokiej jakości oraz znaczącym potencjale komercyjnym tego tytułu.” – dodał Arkadiusz Pernal, wiceprezes Ten Square Games.
Ten Square Games wydało do tej pory ponad 160 gier (wliczając w to mniejsze produkcje), a łączna liczba ich pobrań na całym świecie przekroczyła 210 mln. Główne źródło przychodów Grupy stanowią największe produkcje (jak „Fishing Clash” i „Let’s Fish”). To rozbudowane gry o wysokim potencjale komercyjnym i długim okresie życia, monetyzowane głównie poprzez mechanizm mikropłatności. Coraz istotniejszą wagę w przychodach Grupy stanowią również mniejsze produkcje, które są monetyzowane wyłącznie poprzez reklamy.
– „Istotnym elementem naszej działalności są rozbudowane narzędzia business intelligence, które wykorzystujemy zarówno na etapie tworzenia, jak i komercjalizacji gier. Dzięki temu zachowujemy stałą kontrolę nad efektywnością i rentownością projektów. Dzięki takiemu podejściu od samego początku działalności osiągaliśmy pozytywne wyniki finansowe” – skomentował Arkadiusz Pernal.

Zastrzeżenie prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ten Square Games S.A. („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Ten Square Games S.A. na terytorium Polski, będzie prospekt emisyjny, sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ze zm.). Prospekt emisyjny, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Ten Square Games S.A. i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego (w szczególności z czynnikami ryzyka opisanymi w treści prospektu emisyjnego w rozdziale „Czynniki Ryzyka”) i dopiero w oparciu o analizę treści całego dokumentu podejmować jakiekolwiek decyzje inwestycyjne dotyczące akcji Ten Square Games S.A. Niedozwolone jest przesyłanie i wwożenie niniejszego materiału lub jego jakiejkolwiek kopii na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Południowej Afryki, Australii, Kanady lub Japonii. Brak przestrzegania tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

zobacz także .

10 lip 18

Dynamiczny wzrost przychodów Ten Square Games w drugim kwartale 2018 r.

10 lipca 2018 r. Ten Square Games (ticker GPW: TEN), jeden z największych w Polsce…

czytaj więcej
05 lip 19

Szacunkowe przychody Ten Square Games za 2Q 2019

4 lipca 2019 r. Szacunkowe skonsolidowane przychody Ten Square Games S.A. w 2Q 2019 roku…

czytaj więcej
16 sty 23

Zmiany w składzie Zarządu Ten Square Games S.A

W dniu 13 stycznia 2023 r. Anna Idzikowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu…

czytaj więcej