Aktualności.

2022

Poprawa wyników finansowych Grupy Ten Square Games w trzecim kwartale 2022 r..

24 lis 22
Autor: Nina Grabos
5 minuty

21 listopada 2022 r.

W trzecim kwartale 2022 roku Grupa Ten Square Games poprawiła najważniejsze parametry finansowe w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. Dzięki wzrostowi płatności w największych tytułach Grupy oraz rosnącym wpływom spółki Rortos skonsolidowane płatności użytkowników gier Grupy wzrosły o 11,4% do 137,5 mln zł, a łączne przychody ukształtowały się na poziomie 130,4 mln zł, co oznacza wzrost o 7,1% w stosunku do poprzedniego kwartału. Skorygowana EBITDA wzrosła o 23% w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. osiągając wartość 35 mln zł. Dodatkowy pozytywny wpływ na to miała stabilizacja bazy kosztowej Grupy.

– Zamykamy trzeci kwartał 2022 r. poprawą wyników finansowych i parametrów operacyjnych we wszystkich naszych grach. To efekt ciężkiej pracy całego zespołu TSG. W najbliższych kwartałach będziemy dalej  funkcjonować w zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu rynkowym, dlatego skupiamy się na czynnikach na które mamy realny wpływ, czyli przede wszystkim na poprawie funkcjonalności i atrakcyjności naszych tytułów.  – mówi Maciej Zużałek, Prezes Zarządu Ten Square Games SA. 

Główny tytuł Grupy – Fishing Clash – odbudował swoją bazę użytkowników do poziomu z czwartego kwartału 2021 roku angażując ok. 2,5 mln użytkowników miesięcznie. Dzięki wprowadzonym zmianom w grze udało się nie tylko zwiększyć ich aktywność, ale również wygenerować wyższe płatności. W rezultacie wpływy z gry w trzecim kwartale 2022 r. sięgnęły 88,8 mln zł były o 5% wyższe niż w drugim kwartale 2022 r. Chcąc w pełni wykorzystać poprawę parametrów gry i potencjał przychodowy Fishing Clash Spółka w październiku zwiększyła budżet marketingowy przeznaczony na promocję gry.

Raportowany okres był także bardzo udany dla gry Hunting Clash, która odnotowała wzrost płatności zarówno w stosunku do drugiego kwartału 2022 roku (o 30 proc.), jak i trzeciego kwartału 2021 roku (o 16 proc.). Dzięki wprowadzonym zmianom produktowym udało się ustabilizować bazę aktywnych miesięcznych użytkowników oraz odnotować  dużo wyższy wskaźnik ABPU (average bookings per user) niż we wcześniejszych kwartałach, co świadczy o rosnącym zaangażowaniu graczy.

Dla obu flagowych tytułów Spółki przygotowane zostały ambitne i ciekawe plany rozwojowe na kolejne miesiące.

– Odbudowa bazy użytkowników Fishing Clash oraz wzrost przychodów Hunting Clash  to zasługa pozytywnych zmian produktowych i skutecznych działań marketingowych. Rekordowy dzienny przychód gry Hunting Clash odnotowany we wrześniu br. wskazuje na jej dalszy potencjał wzrostu. Optymistycznie wygląda analiza wstępnych wyników gry Wings of Heroes, która w pierwszych tygodniach po światowej premierze stała się trzecim największym tytułem TSG pod względem dziennych przychodów. Wskazuje to na duży potencjał tego produktu w przyszłości i możliwość dalszej dywersyfikacji przychodów Grupy. – dodaje Zużałek.

Od lipca 2021 r. do poziomu przychodów Grupy wliczają się również rosnące płatności przejętej spółki Rortos – lidera segmentu mobilnych symulatorów lotu. W październiku br. Rortos z sukcesem przeprowadził światową premierę gry Wings of Heroes. Aktualne prace w grze koncentrują się nad pozyskaniem większej liczby graczy, przy utrzymaniu bardzo dobrych metryk w zakresie płatności.

W 2022 r. przychody wygenerowane przez dwa główne tytuły spółki Rortos – Airline Commander i Real Flight Simulator wyniosły 21,7 mln zł. Pierwszy z dwóch tytułów jest aktywnie rozwijany i wspierany przez wrocławski zespół produktowy, który obecnie skupia się na produkcji elementów niezbędnych do zbudowania pełnej monetyzacji w grze oraz poprawie parametrów wewnątrz gry. Widać już pierwsze efekty tych działań. W trzecim kwartale br. gra osiągnęła najlepszy, od momentu przejęcia przez TSG, poziom płatności wynoszący 3,7 mln zł.

Drugi tytuł – Real Flight Simulator – jest w fazie utrzymania. Gra nie jest aktywnie wspierana dużym zespołem produktowym, ani wydatkami marketingowymi.

W najbliższym czasie Grupa zamierza kontynuować rozwój swojej działalności w dotychczasowych obszarach, a Spółka analizuje możliwości kolejnych przejęć i inwestycji.

Na wyniki Ten Square Games w nadchodzących kwartałach kluczowy wpływ będą miały parametry gry Fishing Clash, rozwój Hunting Clash, a także Wings of Heroes i Airline Commander. Istotne znaczenie odegrają również wskaźniki nowych produkcji, takich jak Fishing Masters i Undead Clash. Dodatkowym elementem, poza jakością oferty produktowej, mogącym mieć wpływ na wyniki Grupy jest kondycja rynku reklamy oraz związane z nią koszty pozyskania nowych użytkowników.

Czynniki zewnętrzne, które mogą wpłynąć na wyniki Grupy to przede wszystkim obecna i rosnąca niepewność ekonomiczna oraz geopolityczna, a także wysoka inflacja. W dłuższym terminie mogą one kształtować  zachowania graczy, a tym samym wpływać na możliwość pozyskiwania przez Grupę płatności w grach. Spółka wchodzi w ten niepewny czas generując wysokie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej oraz z bezpiecznym saldem środków pieniężnych.

Więcej informacji: https://tensquaregames.com/investors/

Twitter @TenSquareGames

zobacz także .

22 mar 23

Rozwiązanie umowy na dystrybucję gry Fishing Clash w Chinach

Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 17 marca 2023 r. gra Fishing Clash przestanie być…

czytaj więcej
20 kwi 21

Zapis czatu inwestorskiego z 19.04.2021

19.04.2021 odbył się czat z Inwestorami Indywidualnymi. Na pytania w imieniu Ten Square Games odpowiadali…

czytaj więcej
16 mar 18

Złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego

28 grudnia 2017 r. Ten Square Games S.A. – jeden z największych w Polsce producentów…

czytaj więcej